December v dennom stacionári

December – posledný mesiac v roku, na ktorý sme mnohí túžobne čakali – hlavne tí, ktorí milujeme Vianoce, obdobie adventu, krásne vianočné výzdoby na každom kroku, zháňanie darčekov, vianočné pečenie, duchovnú prípravu, ale i návštevu vianočných trhov a podobne. Toto všetko sú atribúty predvianočného obdobia a v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme si toto obdobie veľmi užívali.

Vianočnú náladu sme v dennom stacionári zahájili už 6. decembra – na Mikuláša, kedy naši prijímatelia sociálnej služby boli obdarovaní voňavým parfémom, ktorý pre nich darovala p. Michaela Endrödy, z čoho mali nesmiernu radosť, nakoľko starostlivosť o svoj zovňajšok patrí – hlavne u našich slečien – k veľmi obľúbeným činnostiam 😀 Následne sme si spoločne vyzdobili priestory denného stacionára tak, ako sa na toto obdobie patrí – spoločne s prijímateľmi sociálnej služby sme si ozdobili hneď dva vianočné stromčeky, z ktorých nás jeden – nádherný hustý, voňavý a živý čakal ráno po príchode do denného stacionára – za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať našej pani riaditeľke, ktorá v spolupráci s pánom poslancom Obertášom pripravila pre našich prijímateľov sociálnej služby takéto krásne prekvapenie. Stromček sme si spoločne vyzdobili a sviatočná atmosféra mohla začať.

Ďalším významným a krásnym momentom tohto obdobia bola návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, kde pre nás pracovníci knižnice pripravili krásnu tematickú muzikoterapiu, na ktorej nechýbal anjel, čert, ani najznámejšie vianočné piesne. Takto vianočne naladení sme sa vybrali navštíviť aj vianočné trhy, kde sme si spoločne vychutnávali predvianočnú atmosféru – vianočné koledy hrali na každom kroku, prijímatelia sociálnej služby ochutnali lokše i vianočný punč. Vianočné piesne a koledy sme často počúvali a spievali aj v dennom stacionári, taktiež sme často diskutovali o tom, ako sa Vianoce slávia v jednotlivých rodinách našich prijímateľov sociálnej služby, aké zvyky a tradície sa realizujú dodnes, kto sa ako pripravuje na toto obdobie a podobne.

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme si zorganizovali aj spoločné vianočné posedenie – všetci sme priniesli vianočné dobroty, opätovne sme si zapožičali premietací projektor, ktorý sa v dennom stacionári teší veľkej obľube – a spoločne sme si pozreli vianočné klasiky –Tri oriešky pre Popolušku, Perinbabu a Mrázika. S prijímateľmi sociálnej služby sme sa zhodli na tom, že tieto rozprávky môžeme vidieť aj stokrát a napriek tomu si z nich vždy zoberieme niečo pekné – niečo, čo nám vždy pripomenie vľúdnosť, pokoru a zahreje pri srdci. V súvislosti s rozprávkami sme diskutovali aj na témy dobra a zla, dobrosrdečnosti, prajnosti, pomoci druhým, lásky a podobne. Vianočné posedenie sa nieslo vo veľmi príjemnom duchu a prijímatelia sociálnej služby si dokonca obliekli aj vianočne ladené oblečenie – od vianočných ponožiek až po tričká a čiapky s vianočnou tematikou. Na vianočné posedenie prijali pozvanie aj nitrianski heligonkári, ktorí nám – taktiež vo sviatočnom oblečení – prišli zahrať, za čo im patrí obrovská vďaka.

Mesiac december bol pre nás výnimočný aj účasťou na benefičnom podujatí „Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný“, ktoré pravidelne organizuje Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre. Po dlhých dvoch rokoch, kedy pandémia koronavírusu neumožňovala organizáciu a účasť na obdobných podujatiach, sme sa mohli tohto krásneho podujatia zúčastniť. Na podujatí sme prezentovali šikovnosť, precíznosť a trpezlivosť našich prijímateľov sociálnej služby formou rôznych dekoračných predmetov, ktoré sme v dennom stacionári vyrobili. Veľkej obľube sa aj tento rok tešili vianočné stromčeky z bavlniek a vodného skla, záložky do kníh s vianočnou tematikou a tento rok – po prvýkrát- i ozdoby na stromček vo forme vianočných škriatkov. Podujatia sme sa zúčastnili spolu s prijímateľmi sociálnej služby a okrem vlastnej prezentácie sme mali možnosť inšpirovať sa aj nádhernými výrobkami z dielne ostatných zariadení, ktoré sa na podujatí taktiež zúčastnili. Povymieňali sme si nápady a skúsenosti a už teraz sa tešíme na ďalšiu kreatívnu tvorbu v dennom stacionári. Okrem dekoračných predmetov sme aj tento rok spoločne s prijímateľmi sociálnej služby vyrábali aj vianočné pohľadnice, ktoré patria každoročne k obľúbenej činnosti prijímateľov sociálnej služby.

Na prijímateľov sociálnej služby čakalo v decembri ešte jedno prekvapenie – už po tretí rok boli obdarovaní v rámci projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ štedrými vianočnými balíkmi, ktoré boli zabalené v priam dokonalo vyzdobených krabiciach. Odovzdávanie balíčkov prebiehalo pri vianočnom stromčeku a prijímatelia sociálnej služby sa ani tento rok neubránili slzičkám šťastia. Z decembra sme – čo sa vianočnej atmosféry a predvianočného obdobia týka – vyťažili maximum a spoločne sme zvedaví, čo nám nový rok prinesie.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka