Prednáška spojená s pohybovou aktivitou pre seniorov

Je všeobecne známe, že absencia pohybových aktivít, nesprávny životný štýl, náhle nečakané zmeny, náročné životné situácie, stres, psychické vypätie, vytvárajú nepriaznivé tlaky na zdravie človeka, čím vznikajú rôzne choroby. Novodobé civilizačné choroby ( ako je diabetes, metabolické ochorenia, vysoký krvný tlak, ICHS choroby srdca a iné ) pramenia práve z nedostatočnej pohybovej aktivity, sedavej roboty, náhrada ľudskej práce technikou, konzumáciou kalorických a priemyselných potravín a nadmerným príjmom kalórii v nekontrolovateľných množstvách.

Pre udržanie vitality, sviežosti a energie našich prijímateľov sociálnej služby si pripravila sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Košíková prednášku spojenú s cvičením. Prijímateľov sociálnej služby oboznámila o potrebách pohybovej aktivity, ktorá by mala byť v najvyššej možnej miere šetrná ku kĺbom, kondične nenáročná, plynulá, pravidelná a bezpečná. Pre zlepšenie a udržanie vitality je potrebný aj dostatočný príjem vyváženej stravy a tekutín, prípadne užívania rôznych výživových doplnkov (vitamíny, minerály, bylinky).

Po prednáške si prijímatelia sociálnej služby spolu so sociálnou pracovníčkou predviedli cviky, ktoré sú vhodné aj pre imobilných prijímateľov.