Hudobné podujatie v dennom centre

V dennom centre na Baničovej 12 v Nitre sme pri príležitosti úcty k starším usporiadali koncert Romana Duchoňa, ktorý prijímateľom sociálnej služby zahral a zaspieval piesne od rôznych interpretov. Prijímatelia sociálnej služby počas celého vystúpenia speváka sprevádzali svojim spevom a srdečným potleskom. V mene prijímateľov sociálnej služby denného centra ďakujeme pánovi Romanovi Duchoňovi za prijatie nášho pozvania a dobrú atmosféru, ktorú svojim vystúpením na podujatí vytvoril.