HALLOWEEN v dennom stacionári

Pri sviatku „Halloween“ sa často stretneme s názorom, že tento sviatok prišiel z Ameriky a že na Slovensku sa oslavovať „nemá“. Kto však určuje, čo je vhodné a čo nie? V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sa pri dileme, či nejaký sviatok oslavovať alebo nie, vždy spoločne s prijímateľmi sociálnej služby stretneme a prediskutujeme vhodnosť prípadne nevhodnosť takýchto osláv. Do konzultácií samozrejme zapojíme aj rodičov prijímateľov sociálnej služby a nakoľko denný stacionár tvoria zväčša mladí, aktívni ľudia, vždy sa potešia akémukoľvek dôvodu na párty či oslavu 🎃 Nebolo tomu inak ani tentokrát a tak sa plánovanie masiek a výzdoby mohlo začať. Priestory denného stacionára sme si spoločne s prijímateľmi sociálnej služby tematicky vyzdobili – nechýbali netopiere, strašidlá, vyrezané tekvice so sviečkami, sviečky a podobne.

 

Na tento deň sme si vypožičali projektor a plátno a pravá halloweenska atmosféra mohla začať. Na veľkom plátne sme premietali všetkým dobre známy a obľúbený film – „Rodina Adamsovcov“, taktiež sme si vypočuli rozprávanie na tému vzniku Halloweenu a pri rôznych halloweenskych pesničkách sme strávili dva krásne dni. Len tak pre zaujímavosť – vedeli ste, že halloween nevznikol v Amerike, ale že pochádza ešte z čias Keltov? Kelti verili, že počas tejto noci sa duše mŕtvych vracajú do sveta živých a treba ich obdarovať. Práve preto na kopcoch pálili ohne, aby mŕtvi vedeli, kam sa majú vrátiť, no oheň a jeho očistná sila zároveň chránili živých pred zlými démonmi a duchmi. Počas našich hallowenskych dní v dennom stacionári sa ešte aj občerstvenie nieslo v duchu strašidiel – penové oči, cukríkové zuby, halloweenske koláčiky. Jednou z naplánovaných aktivít bolo aj maľovanie na tvár, ktoré sa tešilo takej obľube, že keď už nebolo na tvári kam maľovať, prijímatelia sociálnej služby si vyhrnuli rukávy a maľovali sme aj na ruky – to, ako to dopadlo, je vidieť na priložených fotografiách.

Nechýbalo ani tematické fotenie – každý predsa chcel mať pamiatku v podobe fotky. Prijímatelia sociálnej služby boli z takto strávených dní nadšení a o Halloweene ešte dlho rozprávali. Pozvanie prijala aj naša pani vedúca, ktorá si kúsok z halloweenskej atmosféry prežila s nami. Po oslavách halloweenu sme si samozrejme porozprávali aj o Dušičkách a nezabudli sme ani na tradičnejšie zvyky. Opäť raz môžeme konštatovať, že tematické dni sa v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím tešia veľkej obľube a už teraz sa tešíme na vianočné obdobie!

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka