Čo skrýva jeseň

V dennom stacionári pre seniorov sa radi venujeme tvorivej činnosti, a inak to nie je ani počas nastávajúceho jesenného času. Toto krásne farebné obdobie sme privítali aj u nás v stacionári. Nakoľko teplé letné počasie sa skončilo a vystriedali ho chladnejšie dni, presunuli sme sa z našej príjemnej terasy do interiéru denného stacionára. Rozhodli sme sa venovať tvorivým aktivitám s prvkami ergoterapie a artefiletiky.
Počas jesene nám príroda poskytuje mnoho materiálu ako sú listy, plody zo záhradky a lesa, semienka, suché kvety a pod. A keďže radi tvoríme, nápady sa len tak hrnuli, čo si môžeme vyrobiť z nazbieraných materiálov a vytvoriť tak novú výzdobu do nášho stacionára.

Pustili sme sa do práce, spoločne sme strihali, lepili, zohýbali, kreslili a maľovali. Využili sme prírodné materiály, ktoré nám ponúkla naša záhrada a spoločne sme si vyrobili koláž zo strukovín, využili sme lístie na tvorbu stromu a pod. Tiež sme dbali na recyklovanie a využili sme bublinkovú fóliu z balíkov, staré noviny, časopisy a poškodené knihy.
Prijímatelia sociálnej služby mali radosť z vyhotovených výrobkov a zároveň si tak udržiavali jemnú a hrubú motoriku, rozvíjali si kreativitu a fantáziu.
Seniorom a prijímateľom so zdravotným znevýhodnením sa aktivity páčili, radi tvorili a po spoločných rozhovoroch v nich budeme pokračovať aj v budúcnosti. Veľmi obľúbenou činnosťou je tvorba koláži, ktorá u každého evokuje iný pocit a iné vnímanie pri samotnej práci. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť nachvíľu sa zahĺbiť do seba, premýšľať a dať priestor emóciám.

Pri kreatívnej činnosti sme sa rozprávali o aktuálnych pocitoch a o predstavách vyrábaných výrobkov. Počas tvorenia a popíjania teplého čaju sme sa veľa nasmiali a prebrali aktuálne spoločenské témy. Atmosféra bola veľmi príjemná, veselá a práca prijímateľov sociálnej služby veľmi bavila.
V budúcnosti sa chceme venovať aj naďalej podobnej činnosti, a tak rozvíjať svoje zručnosti. Už teraz sa tešíme na výrobu vianočných dekorácií.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová