Tvoríme spolu v dennom centre

Tvorenie je činnosť, ktorá okrem relaxácie prináša aj radosť zo samotnej aktivity v očakávaní výsledku, naladí na iné, ako každodenné myšlienky a pri spoločnej činnosti navodí pocit spolupatričnosti a zdieľania nápadov a pocitov.
V dennom centre si prijímatelia sociálnej služby spríjemňujú svoj voľný čas rôznymi činnosťami a jedna z nich je aj tvorenie z rôznych materiálov, ako sú napríklad kartón, výkres, krepový papier, látky a mnohé iné. Aktuálne dominuje jesenná tematika, keďže jeseň prináša aj použiteľné prírodné materiály a rozmanitú farebnosť.

V dennom centre sme sa v septembri venovali výrobe malých koberčekov. Prijímatelia sociálnej služby priniesli aj vlastný materiál – boli použité kúsky látok, teplákovina, staré závesy, nite a keď sme už mali všetko potrebné, stačilo len pridať záujem a chuť tvoriť. Výsledkom aktivity boli koberčeky, ktoré si prijímatelia sociálnej služby odniesli do svojich domovov a celkom určite bol výsledkom aj dobrý pocit z tvorenia, ktorý viedol k ďalším nápadom čakajúcim na realizáciu v nasledujúcich dňoch.

Denné centrum Baničova 522/12, Nitra