Piknik na terase

Dňa 29.07.2022 sme zorganizovali piknik, ktorého sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby a personál denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Dopoludnie sme takto spoločne strávili na terase nášho denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra. Spoločne sme sa zabavili tancovaním, počúvaním hudby a ďalšími zaujímavými aktivitami. Na piknik sme prichystali množstvo dobrôt, slaných, sladkých, melón a iné maškrty. Návšteva zo stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nás veľmi potešila a sme radi, že sme takto mohli spoločne posedieť v peknom a priateľskom prostredí.

Predstavili sme im aj našu komunitnú záhradu, ktorá zahŕňa už rozkvitnuté záhony, hojdacie kreslá, hojdačky a tulivaky. V záhonoch máme viacero odrôd chutných paradajok, bylinky, šalát, cibuľku, mätu a ďalšie dobroty. Naši prijímatelia sociálnej služby sa zapájajú do polievania a čistenia vyvýšených záhonov. Každý podľa svojej vôle a chuti sa môže zapojiť, priložiť ruku k dielu a realizovať sa.

Autor: Mgr. Branislav Artim (sociálny pracovník)
Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra