Poďakovanie zamestnancom Zariadenia sociálnych služieb Zobor

Vážená pani riaditeľka,

dňa 27.7. zomrela vo Vašom zariadení moja mama Pavlína Godálová.
Chcem sa úprimne poďakovať aj touto cestou Vašim sestrám – ošetrovateľkám a aj ostatným pracovníkom na oddelení, za vzornú starostlivosť o našu mamu. Mama bola vždy opatrená, spokojná a personál vždy ústretový, empatický. Môžete byť pani riaditeľka hrdá na svojich zamestnancov.
Prajeme Vám veľa spokojných klientov.

S úctou

Štefan Godál s rodinou

Zverejnené so súhlasom dotknutej osoby