Poďakovanie

Chceme sa srdečne poďakovať spoločnosti MoravoSeed Slovakia, s.r.o., ktorá nám darovala veľké množstvo semien zeleniny, kvetov a byliniek. Vďaka tomu máme počas týchto jarných dní ďalšie činnosti, ktoré môžeme robiť s prijímateľmi sociálnej služby.

Rovnako už máme dokončené vyvýšené záhony, okrasné lavičky a hojdačku. Naši prijímatelia sociálnej služby sa môžu starať o rastliny, ktoré máme zasadené vo vyvýšených záhonoch a takto môžu efektívnejšie tráviť čas na čerstvom vzduchu. Tiež môžu oddychovať na lavičkách či hojdačke v krajšom prostredí, ktoré areál nášho denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra ponúka.

Okrem pracovnej činnosti a oddychu prináša takéto prostredie aj terapeutický efekt. Sme presvedčení, že revitalizácia areálu denného stacionára pomôže spríjemniť pobyt všetkým prijímateľom sociálnej služby a tiež aj zamestnancom denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra.

Autor: Mgr. Branislav Artim (Sociálny pracovník)