Zážitok z výtvarnej tvorby

Rozvoj osobnosti, kreatívneho myslenia a emocionálne prežívanie, to je podstata artefiletiky. Koncept, ktorý bol založený s myšlienkou zážitku z tvorby a prežitia pocitov, nie z výsledného diela.

V dennom stacionári sme sa s prijímateľmi sociálnej služby venovali aktivitám s prvkami artefiletiky zameranými na vlastnú tvorivosť a fantáziu. Prijímatelia sociálnej služby vytvorili obrázky s jarným motívom pomocou techniky koláže a maľovania. Pri výrobe sa využili rôzne materiály a pomôcky ako temperové farby, gombíky, krepový papier, škrupiny, farebný papier, kuchynský príbor a pod., ktoré boli pomocou lepidla nanášané na výkres. Podľa svojej predstavivosti seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením tvorili krásne výtvarné diela, avšak najdôležitejšie bolo prežívanie a radosť zo samotnej práce.

Niektoré koláže sú opätovne vystavené v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Prijímatelia sociálnej služby mali z naplánovaných aktivít radosť a chcú sa im venovať aj naďalej.