Prechádzka k Zoborskému jazierku

Prijímatelia sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Zobor v sprievode Mgr. Andrei Slamkovej si dňa 11.05.2022 spríjemnili svoj deň prechádzkou. Po skupinovom cvičení prijímateľov sociálnej služby sme sa išli nadýchať čerstvého vzduchu k Zoborskému jazierku.

I keď bola cesta pre PSS náročnejšia, vzhľadom k stúpavému terénu, výstup k jazierku všetci zvládli na jednotku. Cestou sme spoločne obdivovali kvitnúce stromy lipy veľkolistej, pagaštana konského a iných druhov kríkov a stromov. Pri jazierku sme si oddýchli, porozprávali sme sa o histórii a vzniku jazierka.

Na južnom úpätí Zobora medzi ulicami Pod Zlatým brehom a Jazerná je malebné jazierko obkolesené skalami. Pôvodne tu bol žulový lom, ktorý otvorili v roku 1860 za účelom ťažby kameňa na spevňovanie ciest a chodníkov v Nitre. V roku 1874 mal pomerne veľkú hĺbku a preto bolo potrebné z bezpečnostných dôvodov ohradenie. V roku 1871 bol nájomcom lomu Jozef Schmid a spol., ktorý dodával kameň na dláždenie ulíc Nitry a dokonca aj Budapešti. Nájomca Jozef Morton vyrábal zo žuly kocky, ktorými na prelome 19. a 20. storočia vydláždili časť dnešnej Štefánikovej triedy medzi križovatkou so Štúrovou ulicou po vyústenie Rázusovej ulice ako aj Špitálsku ulicu. Žulová sláva zoborského lomu však začala klesať od chvíle, keď sa v ňom objavila podzemná voda. Situáciu skomplikovala aj tektonická porucha, v ktorej sa namiesto žuly objavili bridličnaté horniny, nazývané mylonity. Kvalita horniny sa zhoršila natoľko, že ťažbu museli zastaviť. Voda napokon vyplnila priestor lomu, čím vzniklo 10 metrov hlboké dnešné jazierko. V samotnom jazierku je pomerne chudobná vodná vegetácia. Iba v okrajovej časti plytkého brehu rastie v bohatších porastoch vodná rastlina – červenavec kučeravý, zriedkavejšie rožkatec ponorený. Okolité brehy osídľuje niekoľko močiarnych rastlín, ako napr. pálka širokolistá, dvojzub listnatý. Breh lemuje tiež niekoľko výmladkových vŕb bielych, ktoré sú pozostatkami niekdajších mohutných starých stromov, z ktorých kedysi odvážlivci skákali do vody jazierka. Svahy starého lomu sú už zväčša zarastené stromami a krami, najmä agátom, trnkami, ružami šípovými. Rastie tu i jaseň štíhly, javor mliečny, brečtan popínavý, lieska obyčajná.

Od polovice 20. storočia sa voda začala postupne znečisťovať. Po vojne sa do jazierka začal hádzať rôzny odpad. Svahy jazierka postupne zarástli stromami a kríkmi. O čistotu vody a okolia jazierka sa občas pokúsilo niekoľko dobrovoľníkov, ktorí organizovali brigády. Napríklad v roku 2012 sa dobrovoľníci z nitrianskeho potápačského klubu Modrá zóna rozhodli zbaviť a vyčistiť Zoborské jazierko časti odpadkov, ktoré doň nahádzali nezodpovední turisti. Čistenie využili aj na zistenie aktuálnej hĺbky vody v jazierku. Najväčšia nameraná hodnota bola päť metrov. Ale vzhľadom na to, že na dne je veľmi hrubá vrstva jemného sedimentu, skutočná hĺbka jazierka môže byť väčšia. Kúpanie v zoborskom jazierku je v súčasnosti zakázané, hygienicky nevhodné. Napriek tomu je to krásne miesto na prechádzku. Mesto Nitra pravidelne viac-menej úspešne zabezpečuje čistenie okolia jazierka, ako aj samotnej vodnej plochy. Tak ani v dnešnej dobe nie je každému osud jazierka ľahostajný.

Prijímatelia sociálnej služby mali z prechádzky veľkú radosť o čo sa postaralo aj pekné počasie.

Mgr. Andrea Slamková, sociálna pracovníčka