Aktivita s prvkami kulinoterapie – Príprava nátierok

Dňa 04.05.2022 sa v Zariadení pre seniorov Zobor uskutočnila aktivita s prvkami kulinoterapie pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Karin Hubáčkovej. Aktivita s prvkami kulinoterapie je v našom zariadení v začiatkoch. Príprava pokrmov našimi prijímateľmi sociálnej služby začne od najjednoduchších. Do budúcna máme zámer pracovať na jej rozvoji a uskutočňovať prípravu aj náročnejších jedál.

V rámci sociálnej rehabilitácie si prijímatelia sociálnej služby mali možnosť pripraviť nátierky. Na výrobu nátierok mali k dispozícii základné suroviny ako je maslo, cibuľa, soľ, červená paprika, čierne korenie, horčica, bryndza, tuniak a chlebík. Z daných surovín vyhotovili bryndzovú a tuniakovú nátierku, na ktorej sa nakoniec spoločne pohostili. Pri príprave nátierok si osviežili svoju pamäť. Zaspomínali si na časy, kedy ako gazdinky vo svojich domácnostiach varili pre svojich blízkych. Porozprávali sa o časoch šetrenia, kedy dokázali vykúzliť výborné jedlá z lacných a dostupných surovín. Na stretnutí si oprášili originálne slovenské recepty, ktoré boli varené z lásky.

Aj táto aktivita bola prospešná pre našich prijímateľov, pretože sa zapojili do tvorivej činnosti, ktoré precvičujú motorické, komunikačné a sociálne schopnosti, zručnosti a celkovú ich osobnosť. Prijímateľky, ktoré boli zapojené do činností mali pocit užitočnosti a schopnosti niečo samostatne vytvoriť.

Mgr. Andrea Slamková, sociálna pracovníčka