Zachovanie vitality seniorov v Dennom centre

Správa zariadení sociálnych služieb a Nitriansky samosprávny kraj uzatvorili zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu športu na projekt Zachovanie vitality seniorov v Dennom centre.

Realizáciou projektu bolo zakúpených niekoľko druhov cvičebných pomôcok, čím sa nám podarilo v dennom centre spestriť cvičenie prijímateľom sociálnej služby a rozšíriť možnosti pohybu v rámci individuálnych a pravidelných skupinových cvičení. Seniori tak majú možnosť vyskúšať nové alternatívy cvičení, ktoré sa stávajú dostupnými vďaka novým cvičebným pomôckam zakúpeným s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom dotácie na podporu športu. Cvičebné pomôcky sú umiestnené v telocvični a sú pre cvičiacich seniorov dostupné k používaniu. Prijímatelia sociálnej služby denné centrum vyjadrovali radosť z prínosu projektu a v rámci svojich cvičebných skupín spoločne medzi sebou zdieľajú svoje dobré pocity z cvičenia, čo sa prejavuje aj v celkovej atmosfére medzi cvičiacimi seniormi, ktorá je priateľská, naplnená úsmevmi a dobrou náladou.

V budúcnosti plánujeme organizovať okrem pravidelných individuálnych a skupinových cvičení aj športové podujatia (tzv. športové dni) s cieľom osloviť širší okruh seniorov, kde si seniori budú môcť vyskúšať rôzne formy pohybu a pohybových hier a objaviť tak vlastné vyhovujúce cvičenia na ich ceste za športom a aktívnym životným štýlom.