Vystúpenie Folklórneho súboru Nevädza

Dňa 25.09.2019 sa v priestoroch Átria – Zariadenia pre seniorov na Zobore, uskutočnilo vystúpenie Folklórneho súboru Nevädza, ktorý prezentuje zvyky a tradície z okolia Nitry. Pre našich seniorov si pripravili bohatý kultúrny program, ktorý pozostával zo spevu menej známych ľudových piesní z Ponitria a hry na rôznych druhoch píšťal. Program sa zo strany klientov tešil veľkej pozornosti, čo dokázali svojim potleskom. V zariadení vládla príjemná atmosféra, ktorá sa určite zopakuje aj pri ďalšom kultúrnom podujatí.

Mgr. Alena Banásová

Mária bál 2019

Dňa 13.9.2019 sa v priestoroch jedálne na Baničovej ul. č. 12 konal už tradičný Mária bál, na ktorom sa zúčastnilo cca 80 seniorov. Na začiatok im prišla zaspievať spevácka skupina Nevädza, ktorá pôsobí pri SZSS Nitra a potom sa mohlo začať tancovať.  Seniori si zábavu veľmi pochvaľovali, zabávali sa do neskorých večerných hodín.

  

Týždeň dobrovoľníctva

Ahoj dobrovoľník,

každý máme radosť, keď niečo dostaneme, ale ešte väčšou radosťou je, keď môžeme niekoho obdarovať len tým, čím sme. Určite Ti už niekto povedal: „Som rád, že si.“ Tak je to aj v službe dobrovoľníka. DOBRO-VOĽNE sa chcem podeliť s láskou, ktorou ma Boh napĺňa. Tešíme sa na Teba, že sa môžeme spolu podeliť o všetko dobro, ktoré je v nás, a preto Ťa privítali využiť svoj voľný čas pre dobro druhých.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, pracovníkom Slovenskej sporiteľne Nitra , ktorí nám 19.09.2019 pomohli pri úprave exteriéru SZSS – Denné centrum, Baničova č. 12, Nitra. Tento deň ku nám zavítalo 17 dobrovoľníkov a pomohli pri úprave našej okrasnej záhrady. Máme veľkú radosť, že zavítali aj ku nám, do zariadenia pre seniorov a pomohli skrášliť exteriér zariadenia.

Všetkým zúčastnením patrí veľké ĎAKUJEME !

Pracovníci Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra.

Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v Nitre

V uplynulých dňoch sa na Slovensku uskutočnili Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád. Slovensko hostilo toto medzinárodné podujatie historicky po prvý raz. Špeciálne olympiády je organizácia, ktorá spája športovcov s intelektuálnym znevýhodnením po celom svete. Podujatie sa konalo v dňoch 6. a 7. septembra 2019 v Mestskej športovej hale v Nitre. Majstrovstiev sa zúčastnilo 51 gymnastiek z 12-tich krajín, Slovensko zastupovalo 6 reprezentantiek a 2 unifikované športovkyne. Športovkyne boli rozdelené do výkonnostných a vekových divízií a súťažili v piatich disciplínach s náčiním. Víťazkou sa stala Romanka Trizňová, ktorá je 8 rokov prijímateľkou sociálnej služby v dennom stacionári Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Romanka Trizňová, zo ŠK Arabeska, sa gymnastike venuje už 15 rokov a vybojovala si zlato vo všetkých kategóriách – v disciplíne so švihadlom, obručou, loptou, stuhou a taktiež vo viacboji vo svojej vekovej a výkonnostnej divízií. Na majstrovstvách sa zúčastnili aj unifikované športovkyne, kde spolu cvičili gymnastky s a aj bez intelektuálneho znevýhodnenia. Romanku boli na podujatí podporiť jej kamaráti z denného stacionára spolu so sociálnymi pracovníčkami. Sme nesmierne hrdí na Romankine športové výkony a želáme jej do budúcna veľa podobných úspechov.

Autor článku: Mgr. Zuzana Tóthová

Posedenie klientov pri speve

Dňa 11.09.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Zobore uskutočnilo posedenie klientov, spojené s počúvaním a spievaním ľudových piesní. Ako sólistka sa predstavila klientka pani Mária Iringová, ktorá pod odborným vedením sociálnej pracovníčky celú akciu moderovala a sama zaspievala tiež zmes pekných melódií. K príjemnej atmosfére prispeli aj ostatní klienti, ktorí si tiež zanôtili známe slovenské ľudové piesne. Akcia sa stretla s veľkým záujmom so strany zúčastnených klientov a veríme že podobná pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Prezentácia kompenzačných pomôcok – Únia nevidiacich a slabozrakých Nitra

Dňa 26.06.2019 sa priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor konala prezentácia kompenzačných pomôcok, pod záštitou Mgr. Ajdariovej a Mgr. Šodorovej z Únie nevidiacich a slabozrakých v Nitre.

Klienti zariadenia si vypočuli odbornú prednášku a mohli si vyskúšať používanie jednotlivých druhov pomôcok pre slabozrakých.

Prezentácia sa tešila veľkému záujmu, čomu zodpovedala aj plodná diskusia a množstvo otázok zo strany klientov.

Letná športová olympiáda klientov ZpS a ZOS Zobor

V stredu, 19.06.2019 sa priestoroch areálu záhrady Zariadenia pre seniorov, na Janského ulici v Nitre, uskutočnila letná športová olympiáda klientov, ktorú zahájila riaditeľka SZSS Nitra Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. a vedúca úseku sociálnych služieb Zobor PhDr. Mária Valábiková.

Olympiáda pozostávala z troch športových disciplín: prekážkového behu medzi kuželkami, zhadzovania kuželiek loptičkou, hodu loptičkou do vedra, vedomostného kvízu a kvízu zisťovania vôní štyroch byliniek.

Letnej športovej olympiády sa aktívne zúčastnilo 20 klientov zariadenia, ktorým pri športovom zápolení hlasne skandovali ostatní zúčastnení diváci.

Na organizovaní a priebehu športovej akcie sa podieľali sociálne pracovníčky zariadenia spolu s fyzioterapeutmi. Veľmi aktívne sa do športových a vedomostných disciplín zapojili aj pani riaditeľka spolu s pani vedúcou.

Športové výkony súťažiacich boli odmenené vecnými cenami v kategórii: mobilní klienti, klienti s chodítkami a imobilní klienti na vozíčkoch. Počas celého podujatia vládla príjemná atmosféra, športové nadšenie a potlesk, ktorým boli odmenené výkony všetkých súťažiacich.