Vystúpenie detí z MŠ Terézie Vansovej

Dňa 30.10.2019 sa v Zariadení pre seniorov na Jánskeho ul. v Nitre, uskutočnilo vystúpenie detí z materskej školy Terézie Vansovej, pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.

Deti si pod vedením svojich pedagógov pripravili milý kultúrny program, ktorý pozostával z piesní a tancov. Ich vystúpenie bolo veľmi bezprostredné a našim seniorom sa veľmi páčilo.

Na záver deti rozdali starkým darčeky a rozlúčili sa s nimi.

Veríme, že podobné podujatie sa uskutoční aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie speváckej skupiny Vrábľanka

Dňa 6.11.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ulici v Nitre, uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Vrábľanka z Vrábeľ. Členovia speváckej skupiny v regionálnych krojoch zahrali a zaspievali známe aj menej známe ľudové piesne. Počas vystúpenia si mnohí z klientov aj zatancovali a zaspievali. Akcia sa tešila veľkému záujmu zo strany našich seniorov, čo potvrdil aj veľký potlesk.

Veríme, že pri podobnej akcii sa stretneme aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie detí zo Spojenej školy internátnej v Nitre

Pri príležitosti Októbra, mesiaca úcty k starším, sa dňa 23.10.2019 v priestoroch Átria – Zariadenia pre seniorov na Zobore, uskutočnilo vystúpenie detí zo Spojenej internátnej školy v Nitre. Pre našich obyvateľov si pripravili pekný kultúrny program, ktorý pozostával zo spevu, tanca a gymnastických prvkov. Všetci sledovali program s veľkým záujmom, o čom svedčil aj potlesk, ktorým odmenili účinkujúcich.

K príjemnej atmosfére prispelo aj spoločné fotenie detí a našich seniorov.

Mgr. Alena Banásová

Mesiac úcty k starším

Dňa 16. októbra 2019 sme si v Zariadení pre seniorov na Zobore pripomenuli Mesiac úcty k starším. Na úvod spoločenského podujatia sa ujala slova riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, pani Jančovičová, ktorá privítala vzácnych hostí, primátora Nitry Mareka Hattasa, zástupcu primátora Miloslava Špotáka, poslancov mestského zastupiteľstva – Adrianu Filipovú, Pavla Vargu, Petra Oremusa, Jána Grešša, Miloslava Hatalu a Martu Rácovú. Potom sa hosťom a klientom zariadenia prihovoril pán primátor, ktorý poďakoval za pozvanie a skonštatoval, že stretnutie s klientmi a pozvanými hosťami sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú ešte viac oživilo vystúpenie folklórneho súboru Borinka pri Centre voľného času DOMINO v Nitre. Členovia folklórneho súboru si pripravili bohatý kultúrny program, ktorý pozostával z hudobnej, speváckej a tanečnej zložky a reprezentoval folklórne tradície hlavne z okolia Nitry.

K spríjemneniu spoločenského popoludnia prispelo aj malé občerstvenie podávané hosťom, aj našim seniorom. Okrem účinkujúcich sa predstavila aj naša klientka pani Mária Iringová, ktorá zaspievala dve ľudové piesne.

Na záver za všetkých seniorov, poďakovala hosťom predsedníčka výboru obyvateľov – pani Milota Ďurečková.

Mgr. Alena Banásová

Dni zelá 2019

Prvý októbrový víkend v roku patrí kapuste (po záhorácky zelé). Festival Dni zelá, sa snaží zachovávať tradície pestovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty, ktoré boli a sú známe svojou špecifickou chuťou. Od kapusty, cez tradičný remeselný jarmok, až po hudobné lahôdky, festival každoročne priláka tisícky návštevníkov. V roku 2019 Dni zelá slávil 23. ročník.

Dni zelá v Stupave dlhodobo patria medzi najväčšie festivaly na Záhorí. Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovávanie tradícií regiónu Záhorie, propagácia tradičného pestovania a spracovania kapusty, prezentácia miestnych súborov, združení a kultúrnych pamiatok. V neposlednom rade aj miestnych kulinárskych špecialít.

Dňa 5.10.2019 sa aj seniori z DC, Baničova 12, Nitra pod vedením p. Martincovej v hojnom počte tohto podujatia zúčastnili, počasie síce neprialo, ale aj tak širokú verejnosť pritiahol kultúrny program, množstvo súťaží, atrakcií a gastronomických variácií regionálnych jedál, ako bolo pečené koleno, domáca klobása ale hlavne stupavská kapustnica a čerstvá pikantná čalamáda.

Ing. Anna Pavlíková

Vystúpenie Folklórneho súboru Nevädza

Dňa 25.09.2019 sa v priestoroch Átria – Zariadenia pre seniorov na Zobore, uskutočnilo vystúpenie Folklórneho súboru Nevädza, ktorý prezentuje zvyky a tradície z okolia Nitry. Pre našich seniorov si pripravili bohatý kultúrny program, ktorý pozostával zo spevu menej známych ľudových piesní z Ponitria a hry na rôznych druhoch píšťal. Program sa zo strany klientov tešil veľkej pozornosti, čo dokázali svojim potleskom. V zariadení vládla príjemná atmosféra, ktorá sa určite zopakuje aj pri ďalšom kultúrnom podujatí.

Mgr. Alena Banásová

Mária bál 2019

Dňa 13.9.2019 sa v priestoroch jedálne na Baničovej ul. č. 12 konal už tradičný Mária bál, na ktorom sa zúčastnilo cca 80 seniorov. Na začiatok im prišla zaspievať spevácka skupina Nevädza, ktorá pôsobí pri SZSS Nitra a potom sa mohlo začať tancovať.  Seniori si zábavu veľmi pochvaľovali, zabávali sa do neskorých večerných hodín.