Muzikoterapia

Dňa 3.6.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul.7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie. Akcia sa konala v priestoroch knižnice a zúčastnili sa jej viacerí klienti. Bola zameraná na prezentáciu života a hudobnej tvorby speváčky Evy Pilarovej. Nakoľko klienti v týchto mesiacoch nemajú kontakt s okolitým svetom pre prebiehajúcu karanténu na COVID-19, tak sa im snažíme aspoň týmto spôsobom spríjemniť voľný čas a eliminovať melanchóliu a depresívnu náladu.

Prezentáciu viedla sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Alena Banásová, ktorá oboznámila prítomných s umeleckým profilom menovanej speváčky. V rámci prezentácie bolo možné sledovať aj známe hity od začiatku jej kariéry, pretože táto obľúbená interpretka nedávno zomrela. V bohatej diskusii si naši obyvatelia pripomenuli jej neopakovateľný hlas a šarm, ktorým si získala počas svojho života celé generácie poslucháčov.

Pretože sa akcia tešila veľkému záujmu zo strany našich obyvateľov, budeme v podobnej činnosti pokračovať aj naďalej, vždy s inou aktuálnou témou.

Biblioterapia

Dňa 27.05.2020 sme v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul. 7 v Nitre pripravili pre našich klientov aktivitu s prvkami biblioterapie, ktorá bola venovaná životu a umeleckej tvorbe herca Jozefa Kronera. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch knižnice, za prísnych bezpečnostných opatrení . Všetci obyvatelia mali na tvárach rúška, nakoľko ešte stále v zariadení prebieha karanténa na COVID – 19.

Prezentáciu tvorby nášho významného slovenského herca viedla sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Alena Banásová, ktorá klientov oboznámila so životom a dielom tohto umelca. Prezentácia bola doplnená video-ukážkami jeho dramatických postáv, ktorými sa zapísal do dejín nášho divadelníctva. Mimoriadne ich zaujala informácia, že v USA získal sošku Oskara za film – Obchod na korze, kde stvárnil postavu Tóna Brtka, arizátora. Dej filmu bol situovaný do obdobia druhej svetovej vojny.

V bohatej diskusii si klienti vymieňali svoje poznatky o tomto známom umelcovi a mnohí sa priznali, že patril k ich obľúbeným hercom, ktorého umeleckú kariéru sledovali od jeho začiatku.

Nakoľko sa táto akcia tešila veľkému záujmu zo strany seniorov, budeme sa biblioterapii venovať aj naďalej, vždy s inou aktuálnou témou.

Prednáška o histórii módy

Dňa 20.05.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul. 7 v Nitre, uskutočnila beseda o histórii módy, ktorá sa konala v priestoroch knižnice, v rámci aktivít s prvkami reminiscencie.

Vzhľadom k tomu, že ešte stále prebieha karanténa na COVID-19 a nie je umožnený kontakt s okolitým svetom, rozhodli sme sa našim obyvateľom spríjemniť popoludnie. Besedu viedla sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Alena Banásová. Spolu s ňou si klienti zaspomínali na obdobie minulých storočí, ale aj roky nedávne. Móda sa veľmi menila, prinášala nové prvky a trendy a ako skonštatovali naši obyvatelia, všetko sa opakuje a čo bolo módne kedysi je módne znova.

Beseda ich veľmi zaujala a preto sa budeme snažiť v tomto duchu pokračovať aj naďalej, vždy s inou aktuálnou témou – podľa požiadaviek našich seniorov.

Koncert v záhrade ZpS Zobor

Dňa 07.05.2020 sa v areáli Zariadenia pre seniorov Zobor na Jánskeho ul. 7 v Nitre, konal koncert pre našich obyvateľov. Vzhľadom k tomu, že pretrváva karanténa v dôsledku COVIDU-19, tak sme sa rozhodli aspoň takýmto spôsobom sprostredkovať našim obyvateľom kontakt s okolitým svetom. Zmes ľudových, ale aj moderných piesní si pre nich pripravila hudobná formácia, ktorú tvorili dvaja členovia – huslistka a speváčka Kristína Uhlíková a hráč na elektrické klávesy Juraj Janík. Dvaja mladí umelci.

Celý koncert sa odohrával za prísnych bezpečnostných opatrení. Všetci klienti mali povinne rúška, Koncert sa konal v záhrade nášho zariadenia, za účasti klientov, ktorí posedávali na lavičkách, prípadne sledovali samotné dianie z balkónov svojich izieb. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo. Klienti bohatým potleskom odmenili účinkujúcich, ktorí nakoniec ešte pár melódií museli pridať.

 

Veríme, že podobná akcia sa zopakuje čo najskôr, po skončení nútenej karantény.

Šikovné klientky šili návleky

V Zariadení pre seniorov na Zobori, Janského 7 v Nitre, sme ani počas karantény na COVID-19 nezostali nečinnými. Naše šikovné klientky p. Alžbeta Andrášiková, Jozefína Jelenková a Emília Petergáčová ušili väčšie množstvo návlekov pre potreby zariadenia v priestoroch tvorivej dielne. Veľmi si ich prácu ceníme a chceme im poďakovať za ich odhodlanie a ochotu pomôcť v tejto zložitej dobe.

Klienti na prechádzke

V Zariadení pre seniorov ZOBOR na Janského ul. 7 v Nitre, počas prebiehajúcej karantény na COVID-19, zabezpečujeme pre našich klientov prechádzky v areáli zariadenia, ktoré prispievajú k zlepšeniu duševného zdravia a posilňovaniu fyzickej kondície. Prechádzky sa konajú, keď je vonku pekné slnečné počasie, za dodržiavania prísnych karanténnych opatrení. Takýmto spôsobom sa snažíme u našich obyvateľov predchádzať melanchólii a depresívnym náladám v dôsledku dlhodobej izolácie s vonkajším svetom. Jarné slniečko je najlepším liekom a preto sa hovorí – kam chodí slnko, tam nechodí lekár.