Vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov

Dňa 04.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov na Farskej ul. v Nitre, ktoré si pre seniorov pripravili program k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci – „Krížovú cestu“.
Veľmi pravdivo vykreslili priebeh náboženských zvykov počas týchto sviatkov. Svojím pôsobivým vystúpením veľmi potešili prijímateľov sociálnych služieb.
Program pozostával z piesní, dramatických scénok a poézie.
Na záver deti porozdávali klientom veľkonočné pozdravy s náboženským motívom.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Vystúpenia hudobnej formácie Duo Ego & Laco k MDŽ

Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 v Nitre, uskutočnilo vystúpenie hudobnej formácie Duo Ego & Laco pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pre našich seniorov si pripravili bohatý program. Bol venovaný hlavne našim ženám, matkám, babičkám. Pozostával zo zmesi jemných melódií rôznych žánrov. Ako sólistka si zaspievala aj klientka Mária Iringová, ktorú publikum odmenilo veľkým potleskom. Hudobná skupina zahrala aj skladby na želanie, ktoré si spolu so seniormi zaspievali. Vládla príjemná atmosféra plná emócií, niekde bolo vidieť na tvári úsmev, inde vypadla slzička z oka, pri spomienke na mladé časy.

Výstavka spojená s vystúpením v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci dlhoročnej spolupráce s krajskou knižnicou zorganizovali pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc dňa 07.03.2019 výstavu prác klientov v priestoroch knižnice. Sociálne pracovníčky spolu s klientmi mali tak možnosť odprezentovať výrobky vyrobené klientmi denného stacionára, ktoré sa niesli v duchu prichádzajúcej jari – pestrofarebné záložky do kníh, farebné náhrdelníky, náramky a nechýbali ani kraslice a veľkonočné venčeky. Okrem výstavy sa v rámci tohto dňa konalo aj vystúpenie klientov, na ktoré nacvičili sociálne pracovníčky spolu s klientmi program. Na vystúpení sa spievalo, tancovalo, recitovalo a sociálne pracovníčky priniesli aj rôzne hudobné nástroje, na ktorých si klienti počas vystúpenia zahrali. Na toto vystúpenie boli pozvaní aj rodičia klientov a nálada sa niesla v takom dobrom duchu, že na záver vystúpenia sa zapojili aj samotní rodičia, ktorí nám zahrali na gitare a zaspievali. Okrem nacvičeného programu sociálne pracovníčky diskutovali s klientmi a ich rodičmi na tému aktuálneho obdobia – tradície a zvyky na fašiangy na Slovensku, popolcová streda, pôstne obdobie, prichádzajúce veľkonočné sviatky. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo a odchádzali z tohto pekného dňa spokojní.

Fašiangy – pochovávanie basy

Dňa 28.2.2019 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Radosť z Únie slabozrakých a nevidiacich. Pre našich seniorov si z príležitosti končiacich sa fašiangov pripravili bohatý kultúrny program, spojený s „pochovávaním basy“. V priestoroch zariadenia vládla príjemná nálada, klienti sa zabávali, aj si zaspievali spoločne so speváckou skupinou známe ľudové piesne.

Úprimne veríme, že takáto pekná akcia sa ešte zopakuje.

.   

Fašiangová zábava v dennom stacionári

V piatok, dňa 22.02.2019 sa konala v priestoroch jedálne Správy zariadení sociálnych služieb fašiangová zábava. Témou bola tento rok párty v štýle Rock STAR. Klienti denných stacionárov, pre ktorých bolo podujatie zorganizované, poňali svoje kostýmy opäť vo veľkom štýle a tak sme mohli v piatok stretnúť rockerov a rockerky, ktorí mali svoje masky premyslené do najmenších detailov. Kreativita pri výbere masky sa vyplatila – sociálne pracovníčky zorganizovali súťaže o najlepšie a najoriginálnejšie masky. Keďže je obdobie fašiangov, klienti spolu so svojimi rodičmi napiekli na podujatie aj výborné šišky, fánky a ďalšie fašiangové dobroty, čo opäť neostalo bez odozvy – ďalšou súťažou bola súťaž o najlepšiu a najkrajšiu fašiangovú špecialitu. Už pri prvých tónoch rockových skladieb sa zaplnil parket a klienti mali možnosť zabaviť sa v štýle ozajstných rock-stars 🙂 DJ okrem výbornej rockovej muziky nevynechal ani ďalšie overené skladby, ktoré spolu s tematickou výzdobou a dobrou náladou zaručili nezabudnuteľný večer pre všetkých zúčastnených.

Vystúpenie hudobno-speváckej skupiny Nitrianska Heligónka

Dňa 7.2.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie hudobno-speváckej skupiny „Nitrianska Heligónka“. Skupinu tvorili štyria seniori, ktorí na svojich harmonikách – heligónkach zahrali a zaspievali piesne z nitrianskeho regiónu. V zariadení vládla príjemná nálada a na záver si klienti spoločne zaspievali.

Veríme, že podobná akcia sa zopakuje aj na budúce.