Rozprávali sme sa o veľkonočných sviatkoch

V Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, sa dňa 24.03.2021 uskutočnila diskusia s prvkami reminiscencie, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Martina Drzsíková, PhD.
Témou diskusie boli veľkonočné sviatky. Rozprávali sme sa o rôznych zvykoch, symboloch týchto sviatkov. Každý klient pochádza z iného kúta Slovenska a každý z nich mal iné zvyky a symboly, ktoré nám postupne rozprávali a porovnávali medzi sebou ako to bolo kedysi u nich doma.

Ženy rozprávali o upratovaní, varení, o návšteve kostola a nakoniec o Veľkonočnom pondelku. Muži vraveli, že oni mali na starosti nákupy a nevedeli sa dočkať Veľkonočného pondelka, kedy svoje ženy vypolievajú, aby boli po celý rok krásne a zdravé. Klienti na konci diskusie vyjadrili svoju spokojnosť a poďakovali za sladké prekvapenie od sociálnej pracovníčky.

Muzikoterapia

V Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, sa dňa 10.03.2021 uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Anna Krenická.

Prezentácia bola zameraná na spomienku zosnulého hudobného interpreta – Roba Kazíka. Zaspomínali si na jeho život, úspechy ako dlhodobé účinkovanie v relácií Repete a jeho krásnu hudobnú tvorbu. Piesne ako napríklad: „Toto sólo patrí nám, Vzdialená“ so záujmom počúvali a niektorí si aj zaspievali. Klienti sa aktívne zapájali a dopĺňali prezentáciu.

Trénovanie pamäte

V Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, dňa 17.03.2021 sa uskutočnila aktivita – tréning pamäte, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Košíková.

Trénovanie pamäte nám pomáha udržiavať mozog bystrý, rýchly a činorodý. Svieži mozog nám pomáha byť aktívnymi a samostatnými aj vo vyššom veku. Prijímatelia sociálnej služby sa aktívne zapájali, navzájom dopĺňali a pomáhali si. Pri aktivite vznikali veľmi príjemné a úsmevné situácie. Klienti vyjadrili svoju spokojnosť a nadšenie z hry.

Dar od Privatbanky

Správa zariadení sociálnych služieb obdržala dar od spoločnosti Privatbanka a.s. v podobe 2 kusov germicídnych žiaričov, ktoré sa používajú na sterilizáciu vzduchu a budú využívané v kuchyniach na prevádzke Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57, kde sa pripravuje strava hlavne pre seniorov v rámci sociálnej služby Jedáleň. Pre zamestnancov Zariadenia pre seniorov Zobor je určená sedačka, ktorá bude umiestnená na sesterskej izbe a personálu bude poskytovať pohodlie hlavne počas nočných služieb.

 

Ďakujeme

Medzinárodný deň žien v Zariadení pre seniorov

Dňa 08.03.2021 sa v Zariadení pre seniorov Zobor konalo podujatie k oslave Medzinárodného dňa žien. Je to sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť.

Je to deň kedy si viac ako inokedy pripomíname dôležitosť žien v spoločnosti a máme príležitosti vzdať im úctu. Veď žena je manželkou, bez ktorej by život muža bol ako chlieb bez soli, je matkou, ktorá svojou láskou vychová z dieťaťa ľudskú bytosť a zároveň je pilierom domácnosti. Naše prijímateľky sociálnej služby boli pozvané do priestorov átria, kde ich vrúcnymi slovami privítala zastupujúca riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková. Podelila sa s PSS o krásny príbeh. Porozprávala prijímateľkám – ženám o význame ženy a jej dôležitosti.

Na spríjemnenie celej slávnostnej atmosféry prijímateľkám – ženám zahral náš kolega Marián Baráth na klavíry – Petrof. Predviedol krásnu improvizáciu so skladbou „Básnik a sedliak“.

Všetky prijímateľky – ženy boli personálom zariadenia obdarované kvetinou alstroemeriou a čakalo ich sladké pokušenie k obedu. V pripravenom programe predstúpila a pekné slová nám povedala PSS a predsedkyňa Výboru klientov PaedDr. Milota Ďurečková, ktorá predniesla báseň „Babička“ od autora Ján Smrek. Pán Baráth zaspieval a zahral zopár ľudových piesní v sprievode harmoniky a naše prijímateľky- ženy sa zapájali spevom. Pre prítomných zaspievala aj pani Hubačková, prijímateľka zariadenia. Posledná pieseň bola na želanie „Na 100x buď pozdravená“. V neposlednom rade mal krásny príhovor a poďakovanie ženám aj náš PSS pán Jozef Császta.

Takto prežitý deň sa všetkým páčil a my sme radi, že sme našim nielen ženám, ale aj mužom spríjemnili pobyt v našom Zariadení pre seniorov.