Vystúpenie speváckej skupiny Vráblanka

Dňa 11.4.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Vráblanka z Vrábel, o ktoré prejavili klienti mimoriadny záujem.

Vystúpenie Vráblanky sa nieslo v znamení spomienok a piesní z mladosti klientov.

Všetkým členom súboru Váblanka úprimne ďakujeme za príjemne strávené chvíle.

Opäť začal turistický krúžok

Dňa 9.4.2019 sa v rámci pravidelných terapeutických aktivít pre klientov Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre uskutočnilo jarné zahájenie činnosti turistického krúžku, pod vedením sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Klučkovej a to výletom k zoborskému jazierku.

Táto aktivita je vyhľadávaná a veľmi obľúbená u mobilných klientov zariadenia.

Tešíme sa na ďalšie plánované turistické trasy.

Stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry

Dňa 10.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre konalo stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry. Stretnutie v rámci „tvorivého dopoludnia“ sa nieslo v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Témou príjemne strávených chvíľ bol tréning motorických zručností klientov pri príprave „Veľkonočného kuriatka“.

Za účasť ďakujeme klientom a zamestnancom ZSS Borinka, ZSS Nitrava a Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.

Veríme, že si so spoločného stretnutia naši hostia odniesli množstvo príjemných zážitkov.

Vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov

Dňa 04.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov na Farskej ul. v Nitre, ktoré si pre seniorov pripravili program k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci – „Krížovú cestu“.
Veľmi pravdivo vykreslili priebeh náboženských zvykov počas týchto sviatkov. Svojím pôsobivým vystúpením veľmi potešili prijímateľov sociálnych služieb.
Program pozostával z piesní, dramatických scénok a poézie.
Na záver deti porozdávali klientom veľkonočné pozdravy s náboženským motívom.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Vystúpenia hudobnej formácie Duo Ego & Laco k MDŽ

Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 v Nitre, uskutočnilo vystúpenie hudobnej formácie Duo Ego & Laco pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pre našich seniorov si pripravili bohatý program. Bol venovaný hlavne našim ženám, matkám, babičkám. Pozostával zo zmesi jemných melódií rôznych žánrov. Ako sólistka si zaspievala aj klientka Mária Iringová, ktorú publikum odmenilo veľkým potleskom. Hudobná skupina zahrala aj skladby na želanie, ktoré si spolu so seniormi zaspievali. Vládla príjemná atmosféra plná emócií, niekde bolo vidieť na tvári úsmev, inde vypadla slzička z oka, pri spomienke na mladé časy.

Výstavka spojená s vystúpením v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci dlhoročnej spolupráce s krajskou knižnicou zorganizovali pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc dňa 07.03.2019 výstavu prác klientov v priestoroch knižnice. Sociálne pracovníčky spolu s klientmi mali tak možnosť odprezentovať výrobky vyrobené klientmi denného stacionára, ktoré sa niesli v duchu prichádzajúcej jari – pestrofarebné záložky do kníh, farebné náhrdelníky, náramky a nechýbali ani kraslice a veľkonočné venčeky. Okrem výstavy sa v rámci tohto dňa konalo aj vystúpenie klientov, na ktoré nacvičili sociálne pracovníčky spolu s klientmi program. Na vystúpení sa spievalo, tancovalo, recitovalo a sociálne pracovníčky priniesli aj rôzne hudobné nástroje, na ktorých si klienti počas vystúpenia zahrali. Na toto vystúpenie boli pozvaní aj rodičia klientov a nálada sa niesla v takom dobrom duchu, že na záver vystúpenia sa zapojili aj samotní rodičia, ktorí nám zahrali na gitare a zaspievali. Okrem nacvičeného programu sociálne pracovníčky diskutovali s klientmi a ich rodičmi na tému aktuálneho obdobia – tradície a zvyky na fašiangy na Slovensku, popolcová streda, pôstne obdobie, prichádzajúce veľkonočné sviatky. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo a odchádzali z tohto pekného dňa spokojní.