Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Portál TRANSPAREX udelil Správe zariadení sociálnych služieb v Nitre ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali nadpriemerné hodnotenie A+.

Za toto ocenenie ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v očiach občanov a celého Slovenska.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a. s., ktorá portál TRANSPAREX prevádzkuje.

Katarínska zábava

Dňa 24. novembra 2023 sa v dennom centre pre seniorov konala Katarínska zábava. Večer otvorila svojím príhovorom pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková, ktorá srdečne privítala všetkých prijímateľov sociálnej služby. Jej slová sa dotkli sŕdc prítomných a vytvorili atmosféru očakávania a radosti.

Následne sme privítali Nitrianskych Heligónkárov, ktorých hudobné vystúpenie rozžiarilo publikum a vytvorilo príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla celým večerom. Heligónky, tradičný slovenský nástroj, priniesli do sály výnimočný zvuk, čo umocnilo autentickosť tejto tradičnej udalosti.

Po chvíľke oddychu pri výbornej večeri sa na tanečnom parkete niesla nálada radosti, keď sa ľudia rozplývali v tanci pod zvukmi tradičnej hudby. Tanečné páry sa združovali na parkete, spoločne vytvárajúc jednotný pohybový obraz radosti a spoločenského zdieľania.

Celý večer bol príležitosťou pre prijímateľov sociálnej služby stretnúť sa, spoznať sa a zdieľať radosť zo spoločného stretnutia. Katarínska zábava na konci novembra poslúžila nielen na odpútanie mysle od každodenných starostí, ale aj na vytváranie nových spoločných spomienok.

 

Katarínska zábava zanechala v srdciach návštevníkov nevymazateľnú stopu. Tento večer plný hudby a tanca nebol len slávnostným podujatím, ale aj príležitosťou pre všetkých prežiť spoločný čas plný radosti a jednoty. Veríme, že zábavy budú pokračovať aj v budúcnosti, prinášajúc nám každý rok nové zážitky a spomienky.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Karaoke s Nitrianskymi heligonkármi

Hudba je už od dávnych čias spojená s potešením, vyjadrovaním emócií a spájaním ľudí. Spev nielenže poteší, ale je aj veľmi dôležitým aspektom, ktorý vplýva na zdravie človeka. Spev nám dáva možnosť pripomenúť si spomienky a taktiež vyjadriť to, čo slová niekedy nedokážu.

V Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 v Nitre sa často konajú podujatia spojené so spevom a hudbou, ktoré sú u prijímateľov sociálnych služieb veľmi obľúbené. Jedným z podobných spoločenských podujatí bolo aj Karaoke s Nitrianskymi heligónkami, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2023. Prijímatelia sociálnych služieb denného stacionára pre seniorov a denného centra na Baničovej 12 v Nitre mali možnosť sa zúčastniť na karaoke šou sprevádzanú s Nitrianskymi heligonkármi. Spevácka skupina nám hrala ľudové piesne, ktoré sme premietali na plátne, a tak si všetci zúčastnení mohli prečítať text a spoločne si zaspievať. Podujatie prebiehalo veľmi energicky a nieslo sa v príjemnej atmosfére.

Hudba pomáha vytvárať nové spojenia a posilňuje vzťahy. Dúfame, že aj počas tohto podujatia sa nám podarilo vytvoriť priestor na utužovanie a vytváranie nových vzťahov. Veríme, že pre našich prijímateľov sociálnej služby bolo karaoke popoludnie plné malých zážitkov, a že im vyčarilo radosť a pokoj. Aj v budúcnosti sa budeme tešiť na ďalšie podobné podujatia a vytváranie spoločných aktivít denného stacionára pre seniorov s denným centrom.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Hrejivé melódie

Na konci mesiaca november sme spoločenské priestory Zariadenia sociálnych služieb Zobor spestrili vystúpením umelcov zo Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS v Nitre. Pedagógovia a žiaci školy nás poctili svojou návštevou v stredajšom dopoludní 22.11.2023. Po predstavení školy a úvodnom príhovore pani riaditeľky PhDr. Libuše Mušákovej, vzali hudobné intro do svojich rúk pedagógovia, ktorí spoločne pre našich prijímateľov sociálnych služieb zahrali ľudovú pieseň „Slovenské mamičky“. Seniori si tak hneď na úvod spoločne zaspievali a vďaka skvelému sprievodu, to bol opäť príjemný zážitok, ktorý vytvoril v priestoroch átria skvelú atmosféru.

Naši seniori si mohli v tento deň vychutnať melódie strunových, klávesových, bicích nástrojov, ale samozrejme nechýbal ani spev, vďaka ktorému sme si mohli vypočuť výborné prevedenie skladby od Mariky Gombitovej. Či už to bola gitara alebo cajón, žiaci a pedagógovia si pre nás pripravili piesne rôznych žánrov, vďaka ktorým sme ochutnali rozmanité tóny rôznych druhov hudobných nástrojov. Každý zo žiakov nám predviedol svoj talent a tvrdú prácu, ktorá stojí za hodinami hrania a trénovania na svojom srdcu najbližšom inštrumente. Príjemným oživením bola spolupráca pedagógov so žiakmi, vďaka ktorej predviedli svoju nepochybnú profesionalitu a deťom svojim hudobným sprievodom dodali motiváciu a sebavedomie.

Každý z nás si z tohto hudobného vystúpenia odnášal pozitívny zážitok, ktorý našim seniorom priniesol opäť kúsok niečoho nového.

HALLOWEEN v dennom stacionári

Halloween patrí v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím už tradične k obľúbeným tematickým udalostiam. Tematické zameranie podujatí sa nám osvedčilo hneď z niekoľkých dôvodov – máme možnosť tematicky si vyzdobiť priestory denného stacionára, tematicky sa obliecť a upraviť a taktiež aktivity zamerať na konkrétnu tému.

Téma Halloween nám dovolila popustiť uzdu našej fantázií a denný stacionár premeniť na tajuplné miesto, kde sa jeseň snúbila s halloweenskymi tradíciami. Spoločne s prijímateľmi sociálnej služby sme najprv ozdobne (a strašidelne!) vyrezávali tekvice – a tento rok dokonca v duchu zero waste, nakoľko sme si ešte aj jadierka upiekli 😊 Následne sme si denný stacionár tematicky vyzdobili – do výzdoby sa zapojil naozaj každý – kreslení duchovia, tekvice, netopiere, mačky či veľký halloweensky plagát zdobili priestory denného stacionára. K tomu prítmie, sviečky a tajuplná halloweenska hudba a podujatie mohlo začať. Na tieto jesenno-halloweenske dni sme si opäť vypožičali projektor, ktorý sa nám už v minulosti veľmi osvedčil. Prijímatelia sociálnej služby si tento rok k premietaniu zvolili film o Casperovi, čo našu halloweensku atmosféru ešte viac podčiarklo.

Okrem premietania filmov nechýbalo ani tematické halloweenske občerstvenie a u prijímateľov sociálnej služby veľmi obľúbené maľovanie na tvár. Výsledok možno posúdiť na priložených fotografiách a tentokrát i videách, aby sme atmosféru týchto dní mohli čitateľom čo najviac priblížiť 😊 Po oslavách Halloweenu sme samozrejme nezabudli ani na Sviatok všetkých svätých a zaspomínali a uctili si aj našich najbližších, ktorí na nás hľadia zhora a držia nad nami ochrannú ruku.

Ďakujeme ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka