Návšteva pekárne

Ako každý z nás, aj naši PSS ocenia dobré a chutné jedlo. Všetci si určite spomínate na vôňu babičkiných koláčov, na to mäkučké páperové cesto a výdatnú plnku. Domáce suroviny, poctivá práca a láska, ktorými boli v domácnostiach našich starých mám tvorené rôzne pekárenské výrobky, v nás dokážu vyvolať nielen eufóriu chutí, ale pripomínajú nám príjemné chvíle strávené s rodinou, miesta, udalosti či tradície, kedy sme si takéto dobroty vychutnávali.

Dňa 28.6.2023 sa uskutočnila aktivita, kde sme v rámci prechádzky mimo nášho zariadenia, navštívili neďalekú, novootvorenú, sídliskovú pekáreň na Zobore s názvom Chlebáreň. Program realizovala naša kolegyňa- sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Košíková, za spoluúčasti inštruktorky sociálnej rehabilitácie Kataríny Balázsovej a fyzioterapeutov Mgr. Ondreja Hečka a Jany Střechovej.

PSS si návštevu pekárne doslova užívali. V prevádzke mali možnosť ochutnať tradičné koláče, slané pečivo, bagety, chlebíky alebo lahodnú točenú zmrzlinu. Niektorí sa občerstvili sladkými koláčmi, iní zmrzlinou, no najväčšou vzácnosťou boli oškvarkové pagáče, ktorých sa naši PSS nemohli dojesť. Pred odchodom do zariadenia, sme neodolali a nakúpili sme si chutné koláčiky aj na cestu, takže nikto z nás neodchádzal z pekárne na prázdno.

Dobrovoľnícke práce 23.6.2023

Zariadenie sociálnych služieb Zobor v rámci projektu „Týždeň dobrovoľníctva“, ktorý prináša rôzne dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, navštívila firma LIQUIBOX.

Zamestnanci tejto firmy nám pomohli s údržbou nášho areálu. Vykonali kosenie celého areálu, ostrihali prerastajúce konáre kríkov, vyčistili od buriny skalky a záhony. Upravili altánok a jeho okolie. Umyli okná na žltom oddelení, recepcii a chodbu na prvom poschodí. Zakúpili nové latovanie na opotrebované lavičky a všetky ošetrili náterom.

Touto cestou firme LIQUIBOX ĎAKUJEME, že sa zapojili do projektu a svojou húževnatou, usilovnou prácou zveľadili naše prostredie zariadenia.

Maľovanie kameňov

Dňa 21.6.2023 sa uskutočnila pod vedením Mgr. Slamkovej aktivita maľovanie kameňov v tvorivej dielni zariadenia. PSS kamene maľovali rôznymi akrylovými farbami, ktoré sme zafixovali špeciálnym priesvitným lakom. Zo strany PSS bol o aktivitu veľký záujem, nakoľko sme v maľovaní pokračovali aj v poobedných hodinách.

Tieto farebné kamene nám poslúžili ako dekorácia do areálu zariadenia pod stromy. Areál je plný zelene, skaliek, listnatých a ihličnatých stromov a aj takouto formou prispievame k tomu, aby sa naši PSS, ich rodinní príslušníci a známi cítili u nás dobre.

Okrem iného PSS spoločne s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie Katarínou Balázsovou, vytvorili okienka z prútia, konárov a lekárskych paličiek, čo vzbudzuje dojem čarovného lesa.

Pri priaznivom počasí na výzdobe areálu neustále pracujeme a zveľaďujeme naše prostredie.

Poďakovanie

Správa zariadení sociálnych služieb vyjadruje poďakovanie pánovi Filipovi Križanovi za vykonanú prácu a materiálnu pomoc pri úprave vonkajšej fasády na terase denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra.
Naša vďaka patrí aj rodičom, ktorí sa finančne podieľali na zakúpení stavebného materiálu.

Upravené prostredie terasy spríjemní vonkajšie prostredie prijímateľom sociálnej služby, ktorí terasu využívajú najmä v letných mesiacoch.

Mgr. Erika Halmová
Mgr. Karolina Blašková

Výroba pohľadníc 14.6.2023

Už v minulosti, keď ľudia chceli vyjadriť, že jeden pre druhého niečo znamenajú, si vzájomne prejavovali vďaku a uznanie rôznymi spôsobmi. V súčasnosti si pri príležitostiach, ako napríklad narodeniny, meniny, výročia, jubileá, a iné sviatky preukazujú vzájomnú náklonnosť, rešpekt a úctu prostredníctvom darčekov. Či už ide o malý, veľký, hmotný alebo nehmotný dar, je to znak lásky k blízkej osobe.

Ľudia by sa mali tešiť aj z maličkostí a takou maličkosťou môže byť aj vlastnoručne z lásky vyrobená pohľadnica, ktorá poteší každého. A preto pod vedením Mgr. Martiny Drzsíkovej, PhD. si prijímatelia sociálnej služby mohli takúto pohľadnicu vyrobiť a obdarovať niekoho na kom im záleží. Aktivita prijímateľov zaujala natoľko, že sme pohľadnice vyrábali aj nasledujúci deň.

Týždeň dobrovoľníctva

Projekt „Týždeň dobrovoľníctva“ prináša rôzne dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť každý. Heslom tohto ročníka je ZAČNIME LETO DOBROM. Termín uskutočnenia bude 23. – 29. júna 2023. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Aj Zariadenie sociálnych služieb Zobor sa zapojilo do tohto projektu.

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je zverejnený od 1. júna 2023 na webe: www.tyzdendobrovolnictva.sk

Prezentácia hudobnej tvorby Evy Kostolányiovej

Pre prijímateľov sociálnej služby si dňa 8.6.2023 pripravila Mgr. Anna Krenická prezentáciu hudobnej tvorby Evy Kostolányiovej.
Eva Kostolányiová rodená Vermešová bola slovenská speváčka, tanečníčka, muzikálová herečka. Narodila sa v roku 1942 v Trnave. Pochádzala z veľmi skromných pomerov. Otec aj matka pracovali ako robotníci v trnavskom cukrovare. Mala dvanásť súrodencov, piati zomreli do roka od narodenia. Po skončení základnej školy pracovala v miestom mäsokombináte. V štrnástich rokoch odišla spolu so svojim bratom z rodnej Trnavy tancovať do SĽUK-u. Popri zamestnaní súkromne navštevovala hodiny spevu u Imricha Godinu. Pohybovú, hereckú a spevácku prípravu zo SĽUK-u využila Eva vo svojej speváckej kariére, ktorú začínala v kapele Ľuba Beláka. Od roku 1970 spievala v orchestri Braňa Hronca. V roku 1972 pôsobila v skupine Modus a založila si aj vlastnú skupinu Hej, ktorú viedol jej druhý partner Andrej Šebo. Vystupovala v Bulharsku, Poľsku, Sovietskom zväze a na Kube. Naspievala a nahrala viacero populárnych piesní. Jej repertoár tvorili väčšinou lyrické a melodické piesne, ktoré často zneli v Slovenskom rozhlase, kde nahrala približne 140 nahrávok a v Slovenskej televízii. Zaradila sa k najpopulárnejším interpretkám slovenskej populárnej hudby. Eva pútala kultivovaným prejavom, zaujímavo zafarbeným hlasom i repertoárom. Jej známe piesne boli napr. Bábika- La Bambola, Poď so mnou, Až bude pokosená tráva, Keď si sám, Slepá láska, Neplač viac… Za svoju tvorbu získala aj niekoľko ocenení.

Eva Kostolányiová mala dve životné lásky. Prvým manželom bol tanečník Ján Kostolányi, s ktorým sa zoznámila v Armádnom umeleckom súbore kpt. Jána Nálepku. Vzali sa v roku 1965. Po siedmich rokoch manželstva sa rozviedli a ona si nechala jeho priezvisko. Druhým partnerom bol snúbenec, hudobník Andrej Šebo, ktorý bol hráč na trombóne a vedúci jej sprievodnej skupiny Hej. Eva zomrela vo veku 32 rokov na rakovinu prsníka. V roku 2015 bola po nej v rodnej Trnave pomenovaná aj ulica Evy Kostolányiovej.