Požičiavanie pomôcok

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Čas poskytovania služby

Prehľad pomôcok a cenník

. Sociálnu službu požičiavanie pomôcok  poskytujeme občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom  s cieľom:

  • Zmierniť sociálne dôsledky zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.
  • Zlepšiť kvalitu života prijímateľa sociálnej služby.