Víta Vás Správa zariadení sociálnych služieb

Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry, zriadenou v roku 2005. Správa zariadení sociálnych služieb je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Poskytujeme sociálnu službu:

  • v dennom stacionári pre seniorov, Baničova 12, Nitra;
  • v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Baničova 12, Nitra;
  • v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus), Baničova 14, Nitra;
  • v zariadení pre seniorov, Janského 7, Nitra;
  • v zariadení opatrovateľskej služby, Janského 7, Nitra;
  • opatrovateľskú službu v domácnosti;
  • prepravnú službu;
  • požičiavanie pomôcok;
  • sociálnu službu v jedálni (aj formou rozvozu obedov do domácnosti);
  • denné centrum Baničova 12, Nitra; denné centrum Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra.

OZNAM!

Od 18.3 – 30.9.2024 bude v Zariadení sociálnych služieb Zobor prebiehať debarierizácia a modernizácia zariadenia. Prosíme Vás o trpezlivosť, nakoľko bude zvýšená prašnosť a hlučnosť. Tak isto prosíme návštevy, aby nevstupovali do častí, kde budú prebiehať rekonštrukčné práce.

Ďakujeme za pochopenie