Denný stacionár

Poslanie, hodnoty a vízia

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Evidencia žiadateľov

Čo poskytujeme

Podujatia a činnosti

Fotogaléria

Podpora zamestnancov

.

Denný stacionár je ambulantná sociálna služba poskytovaná určitý čas počas pracovného dňa. Sociálnu službu poskytujeme seniorom a zdravotne postihnutým občanom, ktorých zdravotný stav umožňuje pobyt v dennom stacionári s cieľom:

  • Zlepšiť kvalitu života,
  • zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám prijímateľa sociálnej služby,
  • podporovať prirodzené rodinné vzťahy,
  • posilňovať kontakt so spoločenským prostredím,
  • podporovať nezávislý spôsob života osôb so zdravotným znevýhodnením,
  • podporovať samostatnosť,
  • aktivizovať.

Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre prevádzkuje nasledujúce denné stacionáre:

  • Denný stacionár pre seniorov, Baničova 12, Nitra (kapacita 15 miest)
  • Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Baničova 12, Nitra (kapacita 20 miest)
  • Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra, Baničova 14, Nitra (kapacita 8 miest)