Obsadenosť

Prehľad momentálnej obsadenosti jednotlivých služieb:

Druh služby

Kapacita

Počet voľných miest

  Zariadenie pre seniorov 103 0
  Zariadenie opatrovateľskej služby 56 0
  Denný stacionár pre seniorov 15 8
  Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím 20 5,5
  Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra 8 1,5