„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

Poďakovanie

Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, 949 01 Nitra, Vám srdečne ďakuje v mene našich prijímateľov sociálnej služby a vyjadruje úprimné poďakovanie za verejnú zbierku „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Ceníme si všetkých ľudí, ktorí sa zapojili do tohto jedinečného projektu a darovaným balíčkom plným milých prekvapení nepochybne vyčarili úsmev na tvári a hrejivý pocit pri srdiečku našim najzraniteľnejším – seniorom.

Sme radi, že sme mohli takto pomôcť seniorom, že im trosku spríjemníme Vianoce, že sa potešia krabičke, ktorá im vyčarí úsmev na tváričke. Veď je to len kvapka v mori z toho, ako môže človek človeku pomôcť. Tešíme sa aj na spoluprácu na budúci rok.
Krásne sviatky Vám, aj seniorom prajeme.
I. Jakubičková z Gymnázia Golianova 68

 

Ochranné pomôcky poskytnuté MPSVaR

Prostredníctvom Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na MPSVaR nám boli bezplatne poskytnuté ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Bolo nám poskytnutých 1400 ks jednorazových rúšok a 7000 párov jednorazových chirurgických rukavíc.