Prepravná služba

Komu je určená

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Fotogaléria

.

Prepravnú službu poskytujeme občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom:

  • Zmierniť sociálne dôsledky zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.
  • Zabezpečiť prepravu na lekárske vyšetrenia.
  • Zabezpečiť prepravu za spoločenskými, kultúrnymi a záujmovými podujatiami.
  • Podporovať sociálnu integráciu.

Prepravnú službu zabezpečujú 2 motorové vozidlá upravené pre potreby prepravy osôb so zdravotným postihnutím. Prepravná služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh služby.