Prepravná služba

Komu je určená

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Fotogaléria

.

Výška úhrady za prepravnú službu je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry o sociálnych službách nasledovne: Paušálny poplatok za prepravnú službu je vo výške 1,- € a účtuje sa pri každej jednosmernej jazde. Prijímateľ platí úhradu za prepravnú službu v hotovosti vodičovi vozidla prepravnej služby za počet skutočne najazdených kilometrov a prípadné stojné.

Prijímateľ prepravnej služby Úhrada v €/km Stojné v €/h (za každú začatú hodinu)
fyzická osoba v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách 0,30 €/km 3,50 €/hod
občan sprevádzajúci prepravovanú osobu bezplatne bezplatne