Kulinárske okienko ZpS Zobor

Za hrsť dobrej nálady, štipka skúseností a tucet šikovných rúk. Zásadne najdôležitejšie ingrediencie, ktoré sú súčasťou nášho kulinárskeho umenia.

Ako už isto viete, v našom Zariadení sociálnych služieb Zobor sa pravidelne koná aktivita, ktorá je zameraná na prípravu rôznych chutných jedál. Ako obvykle sa prijímateľom sociálnych služieb venuje naša kolegyňa Mgr. Hubáčková, ktorá má okrem iného na starosti výber receptov spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb, prípravu a celú organizáciu aktivity.

 

Dňa 13.9.2023 sa naši prijímatelia sociálnych služieb zišli pri príprave tradičných cuketových placiek. Tento krát sa aktivita konala v spolupráci Mgr. Hubáčkovej a Bc. Evy Sonlajtnerovej.
Čistenie zeleniny, krájanie, strúhanie a príprava jedla, ako taká, sú pre nás bežné činnosti. Pre našich seniorov je to však určitá forma sociálnej rehabilitácie a vynikajúci spôsob, ako zlepšiť ich kognitívne funkcie. Táto aktivita je teda nie len prospešná pre našich prijímateľov sociálnych služieb, ale zároveň je pre nich aj motiváciou k určitej činnosti, pretože jej bonusom je vždy vynikajúca a chutná odmena.

Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

Počas prvého polroka 2023 sa v dennom stacionári realizovala Canisterapia, vďaka spolupráci s rodičmi prijímateľov sociálnej služby, ktorí získali finančné prostriedky cez grantovú výzvu Nitrianskej komunitnej nadácie – Klub Darcov 2022. Počas canisterapie prijímatelia sociálnej služby mohli kŕmiť, venčiť, hladkať psíkov, ale mali aj možnosť zoznámiť sa s chovom korytnačky a slimákov afrických. V rámci canisterapie si prijímatelia sociálnej služby vyskúšali zaujímavé hry a a prečítali rôzne knihy so zvieracou tematikou.

V období od marca do júna sa jeden prijímateľ sociálnej služby zapojil do aktivity Mentálna aritmetika realizovanej v dennom centre.

V mesiaci marec bol denný stacionár pre osoby s PAS pozvaný na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre pod záštitou Zariadenia sociálnych služieb Lienka, kde sme mali možnosť odprezentovať sa s našimi výrobkami a osloviť a informovať študentov v rámci svetového dňa povedomia o autizme. Taktiež sme boli pozvaní ZSS Lienka začiatkom apríla na informačnú akciu v rámci povedomia o autizme, kde sme spolu s našimi prijímateľmi sociálnej služby a študentmi UKF rozdávali na pešej zóne v Nitre informačné letáky a keksíky upečené prijímateľmi sociálnej služby. Našu aktivitu sme zavŕšili stretnutím v ZSS Lienka, kde boli pozvaní naši prijímatelia sociálnej služby aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. ZSS Lienka predstavila rodičom pripravovaný Plán komunitného bývania a v rámci stretnutia vystúpilo aj divadelné zoskupenie žiakov Základnej umeleckej školy v Topoľčanoch.

V apríli sme vstúpili do aktivity Národný Projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím, v rámci ktorého sa k nám pridala nová kolegyňa, ktorá tvorila Plán sociálneho začleňovania osôb s poruchou autistického spektra / mentálnym postihnutím. Svojimi zaujímavými aktivitami spestrila čas prijímateľom sociálnej služby a odbornými podnetmi podporila aplikačnú prax zamestnancov.

V apríli sme sa v Krajskej knižnici zúčastnili vystúpenia prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa predstavili so svojim hudobno-poetickým pásmom. V rámci vystúpenia sa konala v Krajskej knižnici aj výstava prác prijímateľov sociálnej služby, do ktorej sa zapojil aj denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra.

V mesiaci máj sme zisťovali spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s kvalitou poskytovanej sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby v spolupráci s rodičmi, opatrovníkmi mali možnosť formou dotazníka vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnosť v oblastiach naprieč celou poskytovanou sociálnou službou. Dostali sme množstvo pochvaly, ale aj podnetov na zlepšenie a skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby.

Počas celého polroka 2023 sme s prijímateľmi sociálnej služby navštevovali hudobné oddelenie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka, kde si prijímatelia sociálnej služby vypočuli piesne rôznych hudobných skupín, dozvedeli sa nové informácie o spevákoch, zatancovali si a aj zaspievali.

Mesiac júl sme zahájili aktivitami v exteriéri denného stacionára PAS pri novom záhradnom domčeku. Sedávali sme častejšie na terase, kde si prijímatelia sociálnej služby precvičovali jemnú motoriku lepením obrázkov k aktivite o vízii stacionára, čítali časopisy, niektorí sa zapojili do športových aktivít, záhradných prác v našej komunitnej záhrade a prechádzke v okolí denného stacionára. Okrem toho prijímatelia sociálnej služby pracovali s interaktívnymi knižkami, korálikmi, skladali puzzle, hrali pexeso a iné aktivity a hry, ktoré im pomáhali rozvíjať pamäť a myslenie.

Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím

Správa o polročnej činnosti – denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím
Do roku 2023 sme v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím vstupovali s nádejou, že pandémia a všetky pandemické opatrenia sú definitívne preč a u nás v dennom stacionári to bude opäť žiť! Naše priania a túžby boli naplnené, a tak s radosťou môžeme konštatovať, že uplynulý polrok bol pre nás aktívny, veselý, plný rôznorodých zážitkov….a strašne rýchlo nám ubehol!

JANUÁR
V januári sme spoločne s prijímateľmi sociálnej služby riešili naše novoročné predsavzatia, ale i naše plány a priania do budúcnosti, čo sa samotného fungovania v dennom stacionári týka, tzn. čo by sme chceli dosiahnuť, zorganizovať, urobiť…Takéto rozhovory sú pre nás v dennom stacionári veľmi dôležité, nakoľko vždy chceme poskytovať kvalitnú sociálnu službu a je pre nás dôležité, nech sa aj prijímatelia sociálnej služby aktívne podieľajú na živote v dennom stacionári. V januári sme sa taktiež zúčastnili novoročnej muzikoterapie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre.

FEBRUÁR
Február bol pre nás všetkých jedným z najlepších mesiacov v roku, nakoľko sme si v rámci denného stacionára zorganizovali fašiangovú zábavu, avšak nie hocijakú – tentokrát to bola zábava bez rodičov! Pre viacerých z nás to veľa znamenalo, nakoľko nie všetci naši prijímatelia sociálnej služby sa môžu ísť kedykoľvek a kamkoľvek zabaviť – takéto príležitosti sú pre nich vzácne. Úlohu DJ-a sme tentokrát taktiež vzali do vlastných rúk a fašiangová zábava dopadla na 1*! Prijímatelia sociálnej služby prezlečení v maskách, vyzdobené priestory, šišky, fánky, tanec a zábava do večerných hodín. Okrem fašiangovej zábavy tento mesiac v našich srdciach rezonovala aj jedna z najkrajších muzikoterapií vôbec – na tému „zaľúbené piesne“.

MAREC
Marec bol pre nás dosť hektický, avšak nám hektika nevadí 🙂 V marci sme navštívili Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, aby sme si pozreli dychberúcu inscenáciu „Doktor Faust“, ktorou nás previedol Principál a od hercov v hlavových maskách sme nevedeli odtrhnúť zrak! Niekoľko dní na to sme dostali pozvanie od Slovenskej spoločnosti pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca – Arabesky – osláviť s nimi svetový deň Downovho syndrómu spoločným cvičením a tancom. Podujatie sa konalo v mestskej športovej hale a s choreografiami v špeciálnej gymnastike sa na ňom predviedli i naše dve prijímateľky sociálnej služby. Marec je pre nás ešte každoročne dôležitý a významný aj z ďalšieho dôvodu – každoročne počas tohto mesiaca usporadúvame výstavku našich prác spojenú s jarným vystúpením v krajskej knižnici. Nebolo tomu inak ani tento rok a tak sme sa mohli odprezentovať v priestoroch knižnice a potešiť rodičov prijímateľov sociálnej služby pripravenými básničkami a piesňami o jari. Záver mesiaca patril novej spolupráci – s pani Magdou Griesbachovou sme sa dohodli na pravidelnom spoločnom cvičení pod jej vedením. Cvičenia boli zamerané na správne držanie tela a aj vďaka svojskému prístupu pani Magdy mali u našich prijímateľov sociálnej služby obrovský úspech!

APRÍL
Mesiac apríl si spätne všetci pamätáme ako mesiac, kedy sme sa naučili novú zručnosť – počítať na tzv. Abakuse – špeciálnom tritisíc rokov starom počítadle, v rámci hodín mentálnej aritmetiky. Spočiatku sme boli viacerí trošku skeptickí, či bude táto aktivita pre nás vhodná a či ju zvládneme, avšak nakoniec prekonala všetky naše očakávania! Počítanie na Abakuse prijímateľov sociálnej služby zaujalo natoľko, že viacerí si tieto špeciálne počítadlá zakúpili aj domov.

MÁJ
V máji sme sa už všetci spoločne tešili zo stále viac a viac rozkvitnutej prírody okolo nás. Krásy okolia, ktoré sa prebúdza po zimnom spánku opäť k životu, sme si vychutnávali aj cestou na turistickom vláčiku, ktorej sme sa v tento mesiac zúčastnili. No a keďže kvety a farby milujeme, aj tento rok sme zašli spoločne na mestskú tržnicu a vybrali si tie najkrajšie letničky, o ktoré sa doteraz spoločne staráme – v našom výbere nechýbali muškáty, surfínie a petúnie, ktoré nám krášlia naše bežné dni ♥

JÚN
Keďže návšteva divadla počas mesiaca marec mala veľký úspech, rozhodli sme sa divadlo navštíviť aj počas mesiaca jún – tentokrát sme navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre a pozreli sme si predstavenie Robin Hood. Atmosféra divadla mala opäť veľký úspech a všetci sme so zatajeným dychom čakali, ako Robin Hood dopadne. Po divadle sme spoločne navštívili kaviarničku v centre mesta, kde sme spoločne diskutovali a rozoberali naše dojmy z predstavenia. Mesiac jún bol pre nás výnimočný ešte v jednom ohľade – v júni sme zorganizovali aj krásnu ,,guláš párty“ – obdobu grilovačiek z minulosti, tentokrát sme však stavili na guláš, ktorý si všetci pochvaľovali. Čo nás však potešilo najviac, bol fakt, že pozvanie na našu párty prijala skupina Dora, ktorej členovia to poriadne roztočili a naši prijímatelia sociálnej služby mali prekvapenie, ako sa patrí (keďže dopredu o ničom netušili). Spoločne sme sa zabávali do večerných hodín a sme nesmierne šťastní, že sa nám takáto krásna akcia podarila.

Okrem uvedených aktivít sa pravidelne každý mesiac zúčastňujeme vystúpenia Nitrianskych heligonkárov, za čo im zo srdca ďakujeme! Taktiež sa snažíme v rámci denného stacionára separovať odpad a pravidelne hovoriť o dôsledkoch odpadu, ale i obalov na životné prostredie (radi taktiež navštevujeme bezobalový obchod, ktorého myšlienka nás všetkých nadchla). Taktiež sa snažíme pravidelne navštevovať Ponitrianske múzeum a mestský park, ktorý patrí k našim srdcovkám v akomkoľvek ročnom období.

Uplynulý polrok bol pre nás teda polrokom zážitkov a krásnych podujatí a veríme, že minimálne rovnako dobrý bude aj polrok nasledujúci 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Teambuilding

Samotný názov „teambuilding“ napovedá, že pôjde o (doslova) „budovanie tímu“. Čo to však znamená? V každom tíme sú dôležité vzťahy a teambuilding má za úlohu tieto vzťahy zlepšiť – budovať – vymedziť jednotlivé role a podobne. Dôležitý je rozdiel medzi teambuildingom a výcvikom – teambuilding by mal pôsobiť na medziľudské vzťahy, výcvik naopak na zdatnosť a výkonnosť. Keď nám po prvý raz vedúca navrhla, že by sme si mohli takýto teambuilding pripraviť, takmer všetci boli za. Každá príležitosť pre zlepšenie vzťahov sa predsa ráta 🙂 Mne ešte k tomu napadlo, že by bolo fajn pripraviť niečo zážitkové, niečo, čo poteší mojich kolegov, ale zároveň budú môcť tieto zážitky nejakým spôsobom integrovať aj vo svojej každodennej práci. Spoločné zážitky sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako si osvojiť nejakú zručnosť alebo techniku, ale taktiež ako upevniť a budovať medziľudské vzťahy. Bolo teda rozhodnuté – v jedno štvrtkové popoludnie sme sa spoločne všetci kolegovia zišli a teambuilding mohol začať.

Nakoľko sa teambuilding konal poobede, kedy sme už viacerí nemali toľko energie ako ráno, tak bolo pre mňa dôležité kolegov nejako zaujať, získať si ich pozornosť a snažiť sa nás všetkých nejako skoncentrovať. Začali sme teda jednoduchými cvikmi, ktoré sú primárne určené na prepojenie pravej a ľavej hemisféry. Takéto jednoduché cviky, ktoré nám zaberú len niekoľko minút denne, nám môžu pomôcť s prekrvením mozgu, s celkovým „nabudením“ a s koncentráciou. Keď sme už boli všetci dostatočne skoncentrovaní, tak prišli na rad tzv. „Kimovky“. Tieto hry patria k obľúbeným aj u nás v dennom stacionári, nakoľko hravou a zábavnou formou si vieme potrénovať pozornosť, pamäť, predstavivosť. Tu musím vyzdvihnúť šikovnosť mojich kolegov, ktorí si viedli naozaj dobre – zväčša kimovky hrávame s desiatimi predmetmi, „ťažšiu“ verziu pre kolegov som upravila na predmetov dvadsať – to už je číslo, pri ktorom sa väčšina ľudí zapotí. Po kimovkách sme sa presunuli do multisenzorickej miestnosti a nakoľko práca v multisenzorickom prostredí je mojou srdcovkou, myslím, že nikoho neprekvapilo, že som kolegov pozvala práve tam. Čo ich však zrejme prekvapilo bol fakt, že zmysly sme si začali stimulovať „po jednom“ – zvyčajne – ako už názov napovedá – sa v multisenzorickom prostredí stimulujú viaceré zmysly naraz, ja som si však pre kolegov pripravila stimuláciu a posilňovanie jednotlivých zmyslov postupne za sebou – tzn. najprv sluch, potom chuť, čuch, hmat a zrak. Zväčša úlohy vyzerali tak, že kolegovia si zavreli oči a mali pomocou jednotlivých zmyslov určiť, o čo sa jedná – napr. rozpoznať zvuk vretia vody, trhania papiera, kreslenia ceruzkou, mletia kávy či strúhania mrkvy – len pomocou sluchu. Alebo – zistiť pomocou čuchu, že ide o makový olej, levanduľovú vodu, čajovník, aníz, škoricu či badián. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že najzábavnejšou časťou bola stimulácia chuti. Dlho som rozmýšľala, čo pre kolegov pripraviť tak, aby to neuhádli prirýchlo. Výbornou voľbou bola návšteva bezobalového obchodu, ktorý aj s prijímateľmi sociálnej služby veľmi radi navštevujeme. Nájdeme tu rôzne (i mrazom) sušené ovocie, zeleninu, orechy, koreniny…jednoducho čokoľvek, na čo si spomeniete. Kolegovia teda mali za úlohu uhádnuť napríklad morušu, goji, píniové oriešky, sušené mango, mandle v bielej čokoláde s matcha, makadamové orechy, sušené rajčiny, lieskovce v bielej čokoláde s malinami či zázvor v horkej čokoláde a pod. Spočiatku som mala obavy, či kolegovia vôbec budú ochotní niečo so zavretými očami ochutnať 🙂 Všetci ma ale veľmi potešili svojim prístupom – nikto sa nezdráhal, ba naopak, bola som nadšená, keď si niekto vypýtal duplu 🙂 Stihli sme si posilniť a stimulovať sluch, čuch, chuť a hmat. Na zrak a následnú stimuláciu všetkých zmyslov naraz už síce čas nevyšiel, nakoľko v mulstisenzorickom prostredí na čas naozaj zabudnete a v sekunde je večer… Avšak verím, že ešte bude príležitosť. Na záver sme si spoločne posedeli pri pripravenom pohostení – o ktoré núdza rozhodne nebola.

Myslím, že sa všetci zhodneme, keď napíšem, že náš prvý teambuilding bol o zmysloch a vnemoch. Rôzne chute, vône, textúry… a verím, že aj inšpirácia pre kolegov pre prípadné nápady k práci s ich danou cieľovou skupinou. A k tomu dobrá nálada a utuženie vzťahov ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Letná brigáda

Jedného pekného piatkového rána sme sa rozhodli, že si skrášlime naše vonkajšie prostredie a zorganizovali sme malú brigádu. Slniečko nám príjemne hrialo, ale nepálilo, tak sme si vzali rukavice a vrecia, nožnice a metly a pustili sme sa do práce. Spoločne sme ostrihali prerastajúce konáre kríkov, vyčistili kamienky od buriny a prestrihali záhony. Po ukončení prác sme sa príjemne občerstvili čerstvou limonádou a malými jednohubkami, kávičkou a sladkým potešením.

Bolo nám veľkým potešením, že sa niektorí naši členovia rozhodli nám v piatok 7.7.2023 vypomôcť s brigádou a zároveň počas práce vonku trošku zrelaxovali. Ďakujeme všetkým zúčastneným prijímateľom sociálnej služby denné centrum a pevne veríme, že najbližšie sa zídeme v oveľa väčšom počte.

Mgr. Nina Jašeková, PhD.
sociálny pracovník

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

Pri príležitosti 1160. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu sa uskutočnili v Nitre Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Počas troch dní 3.-5. júla 2023 pripravilo naše mesto, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Nitriansky samosprávny kraj podujatia, spojené s oslavami tohto sviatku. Slávnosti sú už niekoľko rokov súčasťou programovej ponuky Cyrilo-metodskej cesty, ktorá získala certifikát Rady Európy v roku 2021. Na Svätoplukovom námestí nechýbala Cyrilo-metodská národná púť, na Nitrianskom hrade sa uskutočnil deň otvorených dverí. Hlavný program prebiehal na Svätoplukovom námestí, kde sa predstavili Dis is Markéta, Jana Kirschner s kapelou, Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor, hudobné, divadelné a literárne predstavenia.

Toto veľkolepé podujatie sme si s prijímateľmi sociálnej služby nenechali ujsť. Dňa 4.7.2023 sme využili možnosť zúčastniť sa tejto slávnosti, kde sa naši prijímatelia mohli kultúrne vyžiť. Na Nitrianskom jarmoku spolu s korzom ožili tradičné remeslá, ako drotárstvo, rezbárstvo, kováčstvo, košikárstvo, ale taktiež maliarske, keramické či iné výrobky. Množstvo stánkov nás lákalo či už jedinečnosťou a pestrým výberom remeselných výrobkov alebo prenikavou vôňou tradičných slovenských dobrôt. Prijímatelia sociálnych služieb si program užívali a aj vďaka atmosfére jarmoku, ktorá ich nesmierne nadchla, si z tohto podujatia odnášali príjemný kultúrny zážitok.