Dobrá prax – denné centrum

Prepájanie sociálnych služieb .

Spolupráca medzi denným stacionárom a denným centrom

Úsek sociálnych služieb Baničova a Olympia poskytuje ambulantné a terénne sociálne služby: denný stacionár, denné centru

m, domáca opatrovateľská služba, požičiavanie pomôcok a prepravná služba.
Správa zariadení sociálnych služieb vzhľadom na jednotlivé špecifiká odborného prístupu prevádzkuje tri denné stacionáre v zameraní na cieľovú skupinu seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s poruchami autistického spektra.

Na prevádzke Baničova 12, Nitra sa nachádza okrem denného stacionára pre seniorov a denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím aj denné centrum určené pre osoby v dôchodkovom veku, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre starých rodičov s vnukom, či vnučkou.

Víziou úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia bolo a je postupne vytvárať spoluprácu v rámci týchto druhov sociálnych služieb, podporovať prepojenosť organizovaných aktivít a podujatí a rovnako aj odstraňovať bariéry vo forme predsudkov – ľudí spájať prostredníctvom zdieľania spoločných aktivít a spoločne stráveného času.

Sme radi, že v roku 2023 sa nám podarilo v prvom kroku prepájania sociálnych služieb zrealizovať už niekoľko spoločných podujatí pre prijímateľov sociálnej služby denný stacionár pre seniorov a denné centrum. Zdravotný stav, životné okolnosti a osobné príbehy si nevyberáme, píše ich sám život, ale čo môžeme, je nechať si otvorené srdce pre nové stretnutia, spoznávanie sveta iného človeka a pre vytváranie nových spoločných príbehov. Pretože: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba,…“ (John Donne) a vždy je možné byť človeku človekom v porozumení a ľudskosti.

PhDr. Silvia Lužáková, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia