Rozvíjame svoje zmysly

Dňa 31. júla 2017 sa v Správe zariadení sociálnych služieb uskutočnilo oficiálne otvorenie multisenzorickej miestnosti v priestoroch denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím. Multisenzorickú miestnosť bolo možné zriadiť vďaka podpore projektu ,,Rozvíjame svoje zmysly“, ktorý bol podporený v otvorenom grantovom kole Nitrianskou komunitnou nadáciou a Mestom Nitra.

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie relaxačnej a stimulujúcej multisenzorickej miestnosti v dennom stacionári, kde sa v špeciálne upravenom a obzvlášť príjemnom prostredí bude dať pracovať s klientmi v rámci podporného prístupu, ktorý zahŕňa podporu kognitívnych procesov, podporu vnímania a intenzívne prijímanie podnetov, zlepšenie koncentrácie, podporu sebarealizácie, celkové uvoľnenie a socializáciu a integráciu do sociálnych štruktúr. Prioritnými relaxačnými predmetmi zakúpenými v rámci projektu sú optické vlákna, space projektor, stimulujúce farebné lávové lampy, aroma difuzér, voňavé silice, inteligentná plastelína a v neposlednom rade zatemňovacie (tzv.blackout) rolety, vďaka ktorým je možné v miestnosti vytvoriť žiadané tmavé prostredie, v ktorom jednotlivé svetelné prvky vyniknú najlepšie. Vďaka spomenutému vybaveniu bude možné zahrnúť relaxačné a stimulujúce aktivity do bežného chodu denného stacionára, čím sa skvalitní poskytovanie sociálnej služby a zároveň bude pre klientov vytvorený priestor pre stimuláciu alebo relaxáciu najrôznejších oblastí vnímania, ktoré majú priaznivý vplyv na celkový zdravotný stav osôb so zdravotným postihnutím. Špeciálne upravené prostredie v multisenzorickej miestnosti s rôznymi svetelnými a zvukovými prvkami, vôňou a relaxačnou hudbou je taktiež ideálne pre aplikovanie metódy Snoezelen, v rámci ktorej sú zmyslové podnety sprostredkované bezprostredne, bez nutnosti intelektového chápania, čím sa táto metóda stáva aplikovateľnou a veľmi vhodnou aj pri osobách s ťažkou formou postihnutia alebo pri výrazných komunikačných deficitoch.

              

               

Relaxačnú miestnosť slávnostne otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb spolu so sociálnymi pracovníčkami, ktoré prítomných klientov oboznámili s použitím jednotlivých zakúpených prvkov a taktiež ich klientom predviedli. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a taktiež klienti denného stacionára pre seniorov, pre ktorých je pobyt v multisenzorickej miestnosti taktiež veľmi vhodný. Pre hostí bolo pripravené občerstvenie, po ktorom sa s radosťou usadili na pripravené lôžka v multisenzorickej miestnosti, kde na nich čakala relaxácia so zapojením všetkých svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.

Srdečne sa chceme poďakovať Nitrianskej komunitnej nadácií a Mestu Nitra, že spomedzi veľkého počtu projektov zapojených do otvoreného grantového kola ich oslovil práve ten náš a veríme, že vytvorená relaxačná miestnosť bude veľkým prínosom pre klientov denného stacionára v rámci skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby a pravidelným pobytom v multisenzorickej miestnosti aj zlepšením celkového zdravotného stavu a psychickej pohody.

              

Poďakovanie by sme radi zakončili básňou, ktorú špeciálne pri príležitosti zriadenia multisenzorickej miestnosti napísala naša klientka Lenka Podhradská :

Správny čas

Priatelia, už nastal ten správny čas,
na meditáciu a na relax.
S radosťou vkročme do relaxačnej miestnosti,
zahoďme za hlavu všetky starosti.
Sadneme si do fotelky,
prídeme na iné myšlienky.
Môžeme aj oddychovať ak by sa nám chcelo,
aspoň sa uvoľní naša myseľ, ba aj telo.
Spev vtákov, šum vlniek,
je pre našu dušu liek.
Občas aj hovorené slovo počujeme,
s nadšením meditujeme.
Na plafóne svietia svetlá, je ich veľa,
nálada je veru skvelá.
Optické vlákna farbu menia,
radostne nám oči svietia.
Lávové a vonné lampičky,
zmocnia v nás pocit pohodičky.
Slov už bolo dosť,
ideme si vychutnať relaxačnú miestnosť.

Lenka Podhradská

              

                  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie zo zdrojov Mesta Nitra.

Mgr. Zuzana Tóthová
Mgr. Michaela Manová

Vystúpenie hudobnej skupiny Nevädza

Skupina Nevädza nás rozveselila so svojim fašiangovým vystúpením 28.2.2017 v ZpS Zobor. Za spevu a pozitívnej nálady sme spoločne s nimi pochovávali basu. Oblečený vo veselých kostýmoch, potešili našich seniorov.

Niektorý z nás si priniesli na toto vystúpenie aj škrabošky, ktoré si vyrobili v Tvorivej dielni.

Nevädza_01  Nevädza_17 Nevädza_16 Nevädza_15 Nevädza_14 Nevädza_13 Nevädza_12 Nevädza_11 Nevädza_10  Nevädza_08 Nevädza_07 Nevädza_06 Nevädza_05 Nevädza_04 Nevädza_03 Nevädza_02

Vystúpenie detí ZUŠ ART PEGAS

Dňa 15.2.2017 nás v Zariadení pre Seniorov potešili svojou prítomnosťou deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS.

,,Akcia súkromnej ZUŠ bola veľmi pekná, potešila všetkých prítomných, deti boli bezprostredné a atmosféra bola vynikajúca. Z ich vystúpenia sme mali dokonalý zážitok potvrdený aplauzom v rytme hudby.

Výbor klientov – ďakujeme za pekný zážitok!“

ArtPegas_01 ArtPegas_02 ArtPegas_03 ArtPegas_04 ArtPegas_05 ArtPegas_06 ArtPegas_07 ArtPegas_08 ArtPegas_09 ArtPegas_10 ArtPegas_11 ArtPegas_12 ArtPegas_13

Fašiangová zábava

Dňa 10. februára sa konala fašiangová zábava v dennom centre na Baničovej ul. v Nitre. Seniori sa dobre za dobre zabávali pri Nitrianskej heligónke a v maskách so svojím pásmom sa predstavila aj spevácka skupina Nevädza. Už sa tešíme na zábavu pri príležitosti MDŽ, ktorá sa bude konať 10. marca 2017. Tešíme sa na Vás.

Fasiangy_2017_01 Fasiangy_2017_02 Fasiangy_2017_04 Fasiangy_2017_05 Fasiangy_2017_06 Fasiangy_2017_07 Fasiangy_2017_08 Fasiangy_2017_09 Fasiangy_2017_10 Fasiangy_2017_11