Kulinárske okienko ZpS Zobor

Za hrsť dobrej nálady, štipka skúseností a tucet šikovných rúk. Zásadne najdôležitejšie ingrediencie, ktoré sú súčasťou nášho kulinárskeho umenia.

Ako už isto viete, v našom Zariadení sociálnych služieb Zobor sa pravidelne koná aktivita, ktorá je zameraná na prípravu rôznych chutných jedál. Ako obvykle sa prijímateľom sociálnych služieb venuje naša kolegyňa Mgr. Hubáčková, ktorá má okrem iného na starosti výber receptov spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb, prípravu a celú organizáciu aktivity.

 

Dňa 13.9.2023 sa naši prijímatelia sociálnych služieb zišli pri príprave tradičných cuketových placiek. Tento krát sa aktivita konala v spolupráci Mgr. Hubáčkovej a Bc. Evy Sonlajtnerovej.
Čistenie zeleniny, krájanie, strúhanie a príprava jedla, ako taká, sú pre nás bežné činnosti. Pre našich seniorov je to však určitá forma sociálnej rehabilitácie a vynikajúci spôsob, ako zlepšiť ich kognitívne funkcie. Táto aktivita je teda nie len prospešná pre našich prijímateľov sociálnych služieb, ale zároveň je pre nich aj motiváciou k určitej činnosti, pretože jej bonusom je vždy vynikajúca a chutná odmena.

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

Pri príležitosti 1160. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu sa uskutočnili v Nitre Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Počas troch dní 3.-5. júla 2023 pripravilo naše mesto, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Nitriansky samosprávny kraj podujatia, spojené s oslavami tohto sviatku. Slávnosti sú už niekoľko rokov súčasťou programovej ponuky Cyrilo-metodskej cesty, ktorá získala certifikát Rady Európy v roku 2021. Na Svätoplukovom námestí nechýbala Cyrilo-metodská národná púť, na Nitrianskom hrade sa uskutočnil deň otvorených dverí. Hlavný program prebiehal na Svätoplukovom námestí, kde sa predstavili Dis is Markéta, Jana Kirschner s kapelou, Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor, hudobné, divadelné a literárne predstavenia.

Toto veľkolepé podujatie sme si s prijímateľmi sociálnej služby nenechali ujsť. Dňa 4.7.2023 sme využili možnosť zúčastniť sa tejto slávnosti, kde sa naši prijímatelia mohli kultúrne vyžiť. Na Nitrianskom jarmoku spolu s korzom ožili tradičné remeslá, ako drotárstvo, rezbárstvo, kováčstvo, košikárstvo, ale taktiež maliarske, keramické či iné výrobky. Množstvo stánkov nás lákalo či už jedinečnosťou a pestrým výberom remeselných výrobkov alebo prenikavou vôňou tradičných slovenských dobrôt. Prijímatelia sociálnych služieb si program užívali a aj vďaka atmosfére jarmoku, ktorá ich nesmierne nadchla, si z tohto podujatia odnášali príjemný kultúrny zážitok.

Návšteva pekárne

Ako každý z nás, aj naši PSS ocenia dobré a chutné jedlo. Všetci si určite spomínate na vôňu babičkiných koláčov, na to mäkučké páperové cesto a výdatnú plnku. Domáce suroviny, poctivá práca a láska, ktorými boli v domácnostiach našich starých mám tvorené rôzne pekárenské výrobky, v nás dokážu vyvolať nielen eufóriu chutí, ale pripomínajú nám príjemné chvíle strávené s rodinou, miesta, udalosti či tradície, kedy sme si takéto dobroty vychutnávali.

Dňa 28.6.2023 sa uskutočnila aktivita, kde sme v rámci prechádzky mimo nášho zariadenia, navštívili neďalekú, novootvorenú, sídliskovú pekáreň na Zobore s názvom Chlebáreň. Program realizovala naša kolegyňa- sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Košíková, za spoluúčasti inštruktorky sociálnej rehabilitácie Kataríny Balázsovej a fyzioterapeutov Mgr. Ondreja Hečka a Jany Střechovej.

PSS si návštevu pekárne doslova užívali. V prevádzke mali možnosť ochutnať tradičné koláče, slané pečivo, bagety, chlebíky alebo lahodnú točenú zmrzlinu. Niektorí sa občerstvili sladkými koláčmi, iní zmrzlinou, no najväčšou vzácnosťou boli oškvarkové pagáče, ktorých sa naši PSS nemohli dojesť. Pred odchodom do zariadenia, sme neodolali a nakúpili sme si chutné koláčiky aj na cestu, takže nikto z nás neodchádzal z pekárne na prázdno.

Dobrovoľnícke práce 23.6.2023

Zariadenie sociálnych služieb Zobor v rámci projektu „Týždeň dobrovoľníctva“, ktorý prináša rôzne dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, navštívila firma LIQUIBOX.

Zamestnanci tejto firmy nám pomohli s údržbou nášho areálu. Vykonali kosenie celého areálu, ostrihali prerastajúce konáre kríkov, vyčistili od buriny skalky a záhony. Upravili altánok a jeho okolie. Umyli okná na žltom oddelení, recepcii a chodbu na prvom poschodí. Zakúpili nové latovanie na opotrebované lavičky a všetky ošetrili náterom.

Touto cestou firme LIQUIBOX ĎAKUJEME, že sa zapojili do projektu a svojou húževnatou, usilovnou prácou zveľadili naše prostredie zariadenia.

Maľovanie kameňov

Dňa 21.6.2023 sa uskutočnila pod vedením Mgr. Slamkovej aktivita maľovanie kameňov v tvorivej dielni zariadenia. PSS kamene maľovali rôznymi akrylovými farbami, ktoré sme zafixovali špeciálnym priesvitným lakom. Zo strany PSS bol o aktivitu veľký záujem, nakoľko sme v maľovaní pokračovali aj v poobedných hodinách.

Tieto farebné kamene nám poslúžili ako dekorácia do areálu zariadenia pod stromy. Areál je plný zelene, skaliek, listnatých a ihličnatých stromov a aj takouto formou prispievame k tomu, aby sa naši PSS, ich rodinní príslušníci a známi cítili u nás dobre.

Okrem iného PSS spoločne s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie Katarínou Balázsovou, vytvorili okienka z prútia, konárov a lekárskych paličiek, čo vzbudzuje dojem čarovného lesa.

Pri priaznivom počasí na výzdobe areálu neustále pracujeme a zveľaďujeme naše prostredie.

Výroba pohľadníc 14.6.2023

Už v minulosti, keď ľudia chceli vyjadriť, že jeden pre druhého niečo znamenajú, si vzájomne prejavovali vďaku a uznanie rôznymi spôsobmi. V súčasnosti si pri príležitostiach, ako napríklad narodeniny, meniny, výročia, jubileá, a iné sviatky preukazujú vzájomnú náklonnosť, rešpekt a úctu prostredníctvom darčekov. Či už ide o malý, veľký, hmotný alebo nehmotný dar, je to znak lásky k blízkej osobe.

Ľudia by sa mali tešiť aj z maličkostí a takou maličkosťou môže byť aj vlastnoručne z lásky vyrobená pohľadnica, ktorá poteší každého. A preto pod vedením Mgr. Martiny Drzsíkovej, PhD. si prijímatelia sociálnej služby mohli takúto pohľadnicu vyrobiť a obdarovať niekoho na kom im záleží. Aktivita prijímateľov zaujala natoľko, že sme pohľadnice vyrábali aj nasledujúci deň.

Týždeň dobrovoľníctva

Projekt „Týždeň dobrovoľníctva“ prináša rôzne dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť každý. Heslom tohto ročníka je ZAČNIME LETO DOBROM. Termín uskutočnenia bude 23. – 29. júna 2023. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Aj Zariadenie sociálnych služieb Zobor sa zapojilo do tohto projektu.

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je zverejnený od 1. júna 2023 na webe: www.tyzdendobrovolnictva.sk