Odmeňovanie manželov Dankovcov

Dňa 23.11.2016 v Zariadení pre Seniorov prebiehalo odmeňovanie manželov Dankovcov spoločnosťou HARTMAN – RICO, ktorá organizovala projekt ,, Dobrá duša“ na podporu dobrovoľníctva medzi seniormi.

Manželov Dankovcov sme zapojili prihlásením do projektu ako dobrovoľníkov- seniorov, ktorí s láskou a ochotou pomáhajú iným seniorom a prispievajú k rozvoju spoločenského, kultúrneho vyžitia a k zvyšovaniu kvality života našich seniorov. Manželom bol udelený titul ,,Dobrá duša“ za prínos aktivít pre našich klientov, rovnako aj kreativitu a angažovanosť v našom zariadení

.dankovci_01 dankovci_02 dankovci_03 dankovci_04

dankovci_05 dankovci_06 dankovci_07 dankovci_08

Vystúpenie Rytierskeho rádu sv. Gorazda

V pondelok 14.11.2016 vystúpili v ZpS Janského 7,  deti z Rytierskeho rádu sv. Gorazda. Deti nám predviedli divadelné pásmo pod názvom ,,Pšeničný klas je najkrajší kvet“. Malí herci sa smelo zhostili role kráľa, otca mládencov či princeznej a našim klientom spríjemnili celý deň.

rytiersky_rad_01 rytiersky_rad_02 rytiersky_rad_03 rytiersky_rad_04 rytiersky_rad_05

 

Z listov čitateľov: Poďakovanie Zariadeniu pre seniorov na Zobore

Poďakovanie Zariadeniu  pre seniorov na Zobore

Chcem vyjadriť svoju úprimnú vďaku, pán primátor, za skvalitnenie sociálnych služieb v Zariadení  pre seniorov na Zobore, v zariadení opatrovateľskej služby na Jánskeho ulici č.7. S nástupom novej pani riaditeľky Ing. Zuzany Jančovičovej, PhD. sa začala skvalitňovať služba osobám odkázaným na pomoc druhým. V zariadení už tretí rok navštevujem ťažko postihnutú matku – zväčša dvakrát denne –  a bolo pre mňa potešením  pozorovať ako sa chladná nemocničná atmosféra zariadenia začínala postupne meniť na ústretovú a ľudskú. Za posledný polrok musím vyjadriť aj vedúcej zariadenia Dr. Márii Valábikovej, ktorá spolu s hlavnou sestrou Ľubicou Szarsziovou a ďalšími zamestnancami komunikujú so všetkými klientmi a riešia ich zdravotné problémy.  Klienti získavajú vďaka novému prístupu pocit istoty, ktorý im doposiaľ chýbal. Pozitívnych situácií v zariadení je oveľa viac, skvalitnená starostlivosť o ťažko postihnutých seniorov v našom meste je výsledkom kvalitných ľudí, ktorých máte vo svojom tíme, pán primátor. Ešte raz ďakujem a prajem veľa osobných a pracovných úspechov.

Ing. Mgr. Miroslav Poliak