Vianoce 2013

Mikulášsky program spolu s príjemným vianočným posedením neobišiel našich klientov ani tento rok. S roztomilým vystúpením prišli našich klientov potešiť detičky z MŠ Platanova. Pán Danko spolu s manželkou porozprávali o vianočných zvykoch, tradíciách a ich význame v histórii i súčasnosti. Od pani riaditeľky PhDr. Viery Škablovej dostali všetci klienti Mikulášske i vianočné balíčky v podobe sladkých i zdravých dobrôt. Pre klientov bolo taktiež pripravené posedenie pri vianočnej kapustnici, ktoré im svojim vystúpením spríjemnili Heligonkári.

 

Obrázok 1770 Obrázok 1773 Obrázok 1781 Obrázok 1785 Obrázok 1794 Obrázok 1807 Obrázok 1812 Obrázok 1814

Slávnostné otvorenie relaxačného centra

V našom zariadení sa 5. novembra 2013 konalo slávnostné otvorenia relaxačného centra, ktoré bude slúžiť výlučne klientom nášho zariadenia. V moderne vybavenej miestnosti majú klienti k dispozícii tri celotelové hydromasážne vane a dve vane určené na masáž dolných končatín. Prevádzkovanie vodoliečebného centra zabezpečujú dvaja fyzioterapeuti, ktorí sú zamestnancami zariadenia. Využívanie vodoliečebných procedúr bude pre klientov spoplatnené iba symbolicky, pričom poplatky sa budú pohybovať v rozmedzí od niekoľkých desiatok centov po 1,60 € za hydromasážny kúpeľ vo veľkej celotelovej vani.

 

Obrázok 1659 Obrázok 1660 Obrázok 1661

 

Slávnostného otvorenia relaxačného centra s hydromasážnymi vaňami sa zúčastnil aj nitriansky primátor Jozef Dvonč spolu s poslancami.

 

Obrázok 1615 Obrázok 1626 Obrázok 1658 Obrázok 1621 Obrázok 1624

Červený kríž – zásady prvej pomoci

V septembri mali naši klienti príležitosť vypočuť si prednášku a taktiež si prakticky vyskúšať zásady prvej pomoci za odborného dozoru lekárky Červeného kríža. Klienti vďaka tejto prednáške nadobudli základné poznatky o tom ako správne podať umelé dýchanie, zafixovať zlomeninu a.i.

 

Obrázok 1562 Obrázok 1576 Obrázok 1578 Obrázok 1593 Obrázok 1602

Potulky po krajinách Východnej Ázie

V našom zariadení sa konala prednáška pod názvom „Potulky po krajinách Východnej Ázie.“ Prezentácie fotografií s prednáškou sa ujal nitriansky lekár, podnikateľ a cestovateľ MUDr. Rastislav Horňák. Našim klientom porozprával o svojich zážitkoch z ciest po Východnej Ázii, ktoré sám absolvoval. Cieľom tejto prezentácie bolo oboznámiť našich klientov s ďalekými svetmi a ich odlišnými kultúrami a náboženstvami.

 

Obrázok 1341 Obrázok 1346 Obrázok 1357 Obrázok 1359 Obrázok 1363 Obrázok 1361

Literárno-hudobné okienko pre seniorov

Pracovníčky z mestskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, organizujú v našom zariadení raz do mesiaca literárno – hudobné posedenia, ktoré sú zamerané na život a dielo známych literárnych autorov a spevákov. Cieľom týchto stretnutí je priblížiť klientom rozmanitú ponuku tvorby slovenských aj zahraničných autorov.

 

Obrázok 1714 Obrázok 1727 Obrázok 1716 Obrázok 1719 Obrázok 1730