Dobrá prax – Zariadenie sociálnych služieb Zobor

Čo sa nám podarilo – Kazuistiky

Výbor klientov

Prednášky externých odborníkov

Dobrovoľnícka činnosť

Prax študentov

Povedali o nás

.

Modelová kazuistika príkladu dobrej praxe z oblasti návratu prijímateľa sociálnej služby v pobytovej forme do domáceho prostredia

Meno: A.H.

Vek: 81 rokov

Pohlavie: ženské

Predmet: Návrat prijímateľa sociálnej služby v pobytovej forme do domáceho prostredia

Osobná anamnéza:
Pani A.H. je 81- ročná prijímateľka sociálnej služby preložená z Fakultnej nemocnice Nitra z Infekčnej kliniky. Do nemocnice bola prevezená pre pretrvávajúce zdravotné problémy, záchranná zdravotná služba jej bola privolaná susedmi. Pred hospitalizáciou žila v Dome s opatrovateľskou službou v garsónke, ktorá jej bola pridelená, starostlivosť o domácnosť si zabezpečovala sama v rámci svojich možností a schopností. Pani A.H. bola náhle dlhšie hospitalizovaná a v nemocnici jej bola sociálnym pracovníkom odporúčaná následná starostlivosť v pobytovom zariadení sociálnych služieb, pričom bola zároveň podaná žiadosť o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktoré bolo pani A.H. v krátkej dobe zabezpečené a z Fakultnej nemocnice bola priamo prevezená do Zariadenia sociálnych služieb Zobor.

Modelová kazuistika A.H. – kompletný príklad dobrej praxe


Modelová kazuistika príkladu dobrej praxe z oblasti návratu prijímateľa sociálnej služby v pobytovej forme do domáceho prostredia

Meno: J. G.

Vek: 66 rokov

Pohlavie: mužské

Pán J. G. mal 66 rokov, keď prišiel do zariadenia pre seniorov. Prišiel z rodinného domu, kde žil spolu s exmanželkou z druhého manželstva a s dvoma synmi. S prvou manželkou mal tiež dve deti.
Počas života bol veľmi aktívny. Pracoval ako zdravotný brat v nemocnici. Neskôr ako súkromný podnikateľ cestoval po svete, kde sa naučil cudzie jazyky.
Jedného dňa odpadol a bol prevezený do nemocnice, kde mu diagnostikovali mozgovú príhodu. Po prepustení z nemocnice sa o neho starala exmanželka v dome. Bol imobilný a dostával medikamentóznu liečbu. Bol paralyzovaný. S exmanželkou nemal dobrý vzťah, a preto sa necítil v bezpečí. Po zlepšení zdravotného stavu chcel, čo najskôr odísť z tohto prostredia. Spomienky na toto obdobie boli pre neho traumatizujúce.
Do zariadenia pre seniorov nastúpil 19.02.2021. Prišiel so svojím synom a dcérou z prvého manželstva, ktorí mu pomohli. Pohyboval sa bez kompenzačnej pomôcky ale chôdza bola neistá. Bol depresívny a melancholický. Mal spomalenú reč a problém s vyjadrovaním sa.
Po skončení adaptačného obdobia v ZpS v rámci individuálneho plánovania si určil za cieľ „udržať fyzickú a duševnú kondíciu“. Zúčastňoval sa skupinových cvičení, individuálne cvičil na izbe. Bol nápomocný pri rôznych pomocných prácach v zariadení a v záhrade. Svoje naplánované ciele plnil úspešne a odhodlane. Postupne sa mu zlepšila komunikácia a bol sebaistejší. Vznikla myšlienka a ďalší cieľ, ktorý mal viesť prijímateľa sociálnej služby k osamostaneniu sa. S primeranou podporou, ktorá mu bola poskytovaná, po roku bývania v zariadení pre seniorov oznámil, že je pripravený odísť.
Niekdajší prijímateľ sociálnej služby momentálne býva sám, je zamestnaný a samostatný a hľadá si „partnerku pre život“.