Posedenie pri vianočnej kapustnici 14.12.2022

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Štedrého dňa, sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby posedenie pri vianočnej kapustnici, spojenej so živou hudbou. Pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková privítala všetkých prítomných, osobitne pána kaplána Antona Grznára z farnosti sv. Urbana na Zobore. Vo svojom príhovore opísala najkrajšie obdobie roka- Advent -čas prípravy na tieto sviatky, adventný veniec a význam štyroch sviec symbolizujúcich nádej, mier, priateľstvo a lásku, Štedrý večer, ktorý je vyvrcholením adventu a začiatkom vianočných sviatkov. Pripomenula nám všetkým čarovnú atmosféru týchto dní.

Prijímateľom sociálnej služby poďakovala za prejavenú dôveru a prijímanie služieb, ktoré toto zariadenie poskytuje. POĎAKOVALA všetkým zamestnancom za ich celoročnú prácu, ochotu, obetavosť. Obzvlášť vyjadrila veľké ĎAKUJEM pani učiteľke Ingrid Jakubičkovej, ktorá bola v našom zariadení koordinátorkou projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ˮ. Všetkým popriala krásne a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a úspešný Nový rok 2023.

Po príhovore si všetci spoločne zaspievali pieseň Tichá noc Svätá noc, ktorú dopĺňal klavírny sprievod prijímateľa sociálnej služby p. Géra. Vyslovili sme modlitbu a pripili si na zdravie všetkých. Po prípitku si prijímatelia sociálnej služby spolu so zamestnancami pochutnali na rozvoniavajúcej kapustnici a vianočných koláčoch. Hudobná skupina Duo- Ego & Laco hrali vianočné koledy, piesne a prijímatelia si v dobrej nálade zaspomínali na zvyky, tradície spojené s týmto čarovným obdobím a tí čo mali chuť si aj zatancovali.

Na záver stretnutia pani riaditeľka spolu s personálom zariadenia rozdala všetky Vianočné krabičky od topánok. Prijímatelia sociálnej služby boli milo prekvapení a potešení, že si niekto na nich spomenul, obdaril ich a vložil tam kus svojho srdiečka.

Vystúpenie žiakov zo ZŠ. sv. Marka

Žiaci zo Základnej školy sv. Marka v Nitre si pripravili krásny vianočný program plný piesní, básní a vrúcnych úsmevov, ktorým prišli spríjemniť čas adventu prijímateľom sociálnej služby.

Úvodným slovom sa prihovoril k prijímateľom PhDr. Ladislav Prešinský, PhD. riaditeľ Základnej školy sv. Marka. Spolu so žiakmi a hudobným doprovodom si piesne a koledy pospevovali i niektorí prijímatelia. Na niektorých lícach sa zaleskli a kotúľali slzičky radosti zo šťastných chvíľ strávených so žiakmi. Prijímatelia prežili vystúpenie v dobrej nálade, za ktoré poďakovali potleskom a žiakov odmenili sponzorským balíčkom a sladkou odmenou.

Po programe prijímateľov žiaci obdarili vianočnými pohľadnicami, ktoré pre nich s láskou vlastnoručne vytvorili.

Projekt – Vianočná pošta

Zariadenie sociálnych služieb Zobor bolo zapojené do Projektu – Vianočná pošta 2022. Aby boli tieto Vianoce ešte čarovnejšie, láskyplný pozdrav milých slov vyčaroval nejeden úsmev na tvárach našich prijímateľov sociálnej služby.

ĎAKUJEME všetkým základným, spojeným, materským školám a tiež všetkým jednotlivcom, ktorí poslali na našu adresu vianočné pozdravy.

Projekt – Vianočný zázrak

Vianoce sú obdobím pokoja, pohody, rozjímania a radosti v kruhu rodiny. No nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí už svoju rodinu nemajú a vianočné sviatky trávia sami. Najzraniteľnejší sú deti a seniori.

Vďaka projektu „Vianočný zázrak ˮ majú ľudia možnosť prejaviť ľudskosť, súcit s osamelými prijímateľmi sociálnych služieb, naplniť ich vianočné priania a vrátiť im tak do života kúsok Vianoc. Zapojiť sa mohol každý, kto chcel potešiť osamelých prijímateľov sociálnych služieb.

Zázraky sa diali aj v Zariadení sociálnych služieb Zobor.

Naším prijímateľom počas predvianočného obdobia postupne chodili balíčky plné darčekov. Všetky darčeky, ktoré prišli boli nimi vysnívané. Vo Vianočnom zázraku bola rôzna kozmetika, knihy, krížovky, sladkosti oblečenie a iné. Aj keď išlo len o maličkosti prijímatelia boli milo prekvapení a šťastní, že si na nich niekto spomenul.

Z celého srdiečka ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do projektu a vyčarili úsmev na tvárach našich prijímateľov.

Mikulášska nádielka v denných stacionároch

Každoročne si 6. decembra pripomíname sviatok Svätého Mikuláša. Je predzvesťou, že prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.

Sviatok Svätého Mikuláša je obľúbeným sviatkom nás všetkých. Hoci už dávno máme za sebou tie detské časy, keď sme si predvečer Mikuláša pripravovali čižmičky, vždy je príjemné sa tak trochu vrátiť späť a pripomenúť si tie krásne chvíle, čo sme prežili ako deti. Zároveň je tento deň i o tom, aby sme si pripomenuli, čo je pre nás najdôležitejšie, a to vzájomný prejav empatie, solidarity a spolupatričnosti.

Preto si každý rok, tak ako je už v denných stacionároch tradíciou, pripomíname tento sviatok. Počas dňa si vytvoríme príjemnú a uvoľnenú atmosféru, spoločne sa rozprávame a počúvame vianočné piesne.
Prijímatelia sociálnej služby boli dokonca obdarovaní milým prekvapením – parfémom, ktorý pre nich darovala p. Michaela Endrödy. Prijímatelia sociálnej služby sa daru nesmierne potešili. Milé prekvapenie vyčarilo úsmev a radosť na ich tvárach.

Veríme, že sa takto v zdraví, rodinnej pohode a teple stretneme aj v budúcom roku.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka