Teambuilding

Samotný názov „teambuilding“ napovedá, že pôjde o (doslova) „budovanie tímu“. Čo to však znamená? V každom tíme sú dôležité vzťahy a teambuilding má za úlohu tieto vzťahy zlepšiť – budovať – vymedziť jednotlivé role a podobne. Dôležitý je rozdiel medzi teambuildingom a výcvikom – teambuilding by mal pôsobiť na medziľudské vzťahy, výcvik naopak na zdatnosť a výkonnosť. Keď nám po prvý raz vedúca navrhla, že by sme si mohli takýto teambuilding pripraviť, takmer všetci boli za. Každá príležitosť pre zlepšenie vzťahov sa predsa ráta 🙂 Mne ešte k tomu napadlo, že by bolo fajn pripraviť niečo zážitkové, niečo, čo poteší mojich kolegov, ale zároveň budú môcť tieto zážitky nejakým spôsobom integrovať aj vo svojej každodennej práci. Spoločné zážitky sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako si osvojiť nejakú zručnosť alebo techniku, ale taktiež ako upevniť a budovať medziľudské vzťahy. Bolo teda rozhodnuté – v jedno štvrtkové popoludnie sme sa spoločne všetci kolegovia zišli a teambuilding mohol začať.

Nakoľko sa teambuilding konal poobede, kedy sme už viacerí nemali toľko energie ako ráno, tak bolo pre mňa dôležité kolegov nejako zaujať, získať si ich pozornosť a snažiť sa nás všetkých nejako skoncentrovať. Začali sme teda jednoduchými cvikmi, ktoré sú primárne určené na prepojenie pravej a ľavej hemisféry. Takéto jednoduché cviky, ktoré nám zaberú len niekoľko minút denne, nám môžu pomôcť s prekrvením mozgu, s celkovým „nabudením“ a s koncentráciou. Keď sme už boli všetci dostatočne skoncentrovaní, tak prišli na rad tzv. „Kimovky“. Tieto hry patria k obľúbeným aj u nás v dennom stacionári, nakoľko hravou a zábavnou formou si vieme potrénovať pozornosť, pamäť, predstavivosť. Tu musím vyzdvihnúť šikovnosť mojich kolegov, ktorí si viedli naozaj dobre – zväčša kimovky hrávame s desiatimi predmetmi, „ťažšiu“ verziu pre kolegov som upravila na predmetov dvadsať – to už je číslo, pri ktorom sa väčšina ľudí zapotí. Po kimovkách sme sa presunuli do multisenzorickej miestnosti a nakoľko práca v multisenzorickom prostredí je mojou srdcovkou, myslím, že nikoho neprekvapilo, že som kolegov pozvala práve tam. Čo ich však zrejme prekvapilo bol fakt, že zmysly sme si začali stimulovať „po jednom“ – zvyčajne – ako už názov napovedá – sa v multisenzorickom prostredí stimulujú viaceré zmysly naraz, ja som si však pre kolegov pripravila stimuláciu a posilňovanie jednotlivých zmyslov postupne za sebou – tzn. najprv sluch, potom chuť, čuch, hmat a zrak. Zväčša úlohy vyzerali tak, že kolegovia si zavreli oči a mali pomocou jednotlivých zmyslov určiť, o čo sa jedná – napr. rozpoznať zvuk vretia vody, trhania papiera, kreslenia ceruzkou, mletia kávy či strúhania mrkvy – len pomocou sluchu. Alebo – zistiť pomocou čuchu, že ide o makový olej, levanduľovú vodu, čajovník, aníz, škoricu či badián. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že najzábavnejšou časťou bola stimulácia chuti. Dlho som rozmýšľala, čo pre kolegov pripraviť tak, aby to neuhádli prirýchlo. Výbornou voľbou bola návšteva bezobalového obchodu, ktorý aj s prijímateľmi sociálnej služby veľmi radi navštevujeme. Nájdeme tu rôzne (i mrazom) sušené ovocie, zeleninu, orechy, koreniny…jednoducho čokoľvek, na čo si spomeniete. Kolegovia teda mali za úlohu uhádnuť napríklad morušu, goji, píniové oriešky, sušené mango, mandle v bielej čokoláde s matcha, makadamové orechy, sušené rajčiny, lieskovce v bielej čokoláde s malinami či zázvor v horkej čokoláde a pod. Spočiatku som mala obavy, či kolegovia vôbec budú ochotní niečo so zavretými očami ochutnať 🙂 Všetci ma ale veľmi potešili svojim prístupom – nikto sa nezdráhal, ba naopak, bola som nadšená, keď si niekto vypýtal duplu 🙂 Stihli sme si posilniť a stimulovať sluch, čuch, chuť a hmat. Na zrak a následnú stimuláciu všetkých zmyslov naraz už síce čas nevyšiel, nakoľko v mulstisenzorickom prostredí na čas naozaj zabudnete a v sekunde je večer… Avšak verím, že ešte bude príležitosť. Na záver sme si spoločne posedeli pri pripravenom pohostení – o ktoré núdza rozhodne nebola.

Myslím, že sa všetci zhodneme, keď napíšem, že náš prvý teambuilding bol o zmysloch a vnemoch. Rôzne chute, vône, textúry… a verím, že aj inšpirácia pre kolegov pre prípadné nápady k práci s ich danou cieľovou skupinou. A k tomu dobrá nálada a utuženie vzťahov ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Mikulášska nádielka v denných stacionároch

Každoročne si 6. decembra pripomíname sviatok Svätého Mikuláša. Je predzvesťou, že prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.

Sviatok Svätého Mikuláša je obľúbeným sviatkom nás všetkých. Hoci už dávno máme za sebou tie detské časy, keď sme si predvečer Mikuláša pripravovali čižmičky, vždy je príjemné sa tak trochu vrátiť späť a pripomenúť si tie krásne chvíle, čo sme prežili ako deti. Zároveň je tento deň i o tom, aby sme si pripomenuli, čo je pre nás najdôležitejšie, a to vzájomný prejav empatie, solidarity a spolupatričnosti.

Preto si každý rok, tak ako je už v denných stacionároch tradíciou, pripomíname tento sviatok. Počas dňa si vytvoríme príjemnú a uvoľnenú atmosféru, spoločne sa rozprávame a počúvame vianočné piesne.
Prijímatelia sociálnej služby boli dokonca obdarovaní milým prekvapením – parfémom, ktorý pre nich darovala p. Michaela Endrödy. Prijímatelia sociálnej služby sa daru nesmierne potešili. Milé prekvapenie vyčarilo úsmev a radosť na ich tvárach.

Veríme, že sa takto v zdraví, rodinnej pohode a teple stretneme aj v budúcom roku.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Čo skrýva jeseň

V dennom stacionári pre seniorov sa radi venujeme tvorivej činnosti, a inak to nie je ani počas nastávajúceho jesenného času. Toto krásne farebné obdobie sme privítali aj u nás v stacionári. Nakoľko teplé letné počasie sa skončilo a vystriedali ho chladnejšie dni, presunuli sme sa z našej príjemnej terasy do interiéru denného stacionára. Rozhodli sme sa venovať tvorivým aktivitám s prvkami ergoterapie a artefiletiky.
Počas jesene nám príroda poskytuje mnoho materiálu ako sú listy, plody zo záhradky a lesa, semienka, suché kvety a pod. A keďže radi tvoríme, nápady sa len tak hrnuli, čo si môžeme vyrobiť z nazbieraných materiálov a vytvoriť tak novú výzdobu do nášho stacionára.

Pustili sme sa do práce, spoločne sme strihali, lepili, zohýbali, kreslili a maľovali. Využili sme prírodné materiály, ktoré nám ponúkla naša záhrada a spoločne sme si vyrobili koláž zo strukovín, využili sme lístie na tvorbu stromu a pod. Tiež sme dbali na recyklovanie a využili sme bublinkovú fóliu z balíkov, staré noviny, časopisy a poškodené knihy.
Prijímatelia sociálnej služby mali radosť z vyhotovených výrobkov a zároveň si tak udržiavali jemnú a hrubú motoriku, rozvíjali si kreativitu a fantáziu.
Seniorom a prijímateľom so zdravotným znevýhodnením sa aktivity páčili, radi tvorili a po spoločných rozhovoroch v nich budeme pokračovať aj v budúcnosti. Veľmi obľúbenou činnosťou je tvorba koláži, ktorá u každého evokuje iný pocit a iné vnímanie pri samotnej práci. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť nachvíľu sa zahĺbiť do seba, premýšľať a dať priestor emóciám.

Pri kreatívnej činnosti sme sa rozprávali o aktuálnych pocitoch a o predstavách vyrábaných výrobkov. Počas tvorenia a popíjania teplého čaju sme sa veľa nasmiali a prebrali aktuálne spoločenské témy. Atmosféra bola veľmi príjemná, veselá a práca prijímateľov sociálnej služby veľmi bavila.
V budúcnosti sa chceme venovať aj naďalej podobnej činnosti, a tak rozvíjať svoje zručnosti. Už teraz sa tešíme na výrobu vianočných dekorácií.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová

Relaxácia v multisenzorickej miestnosti

Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorí navštevujú denný stacionár, sa tešia na to ako strávia spoločný deň. Počas pobytu v zariadení trávia čas najmä v spoločenskej miestnosti, kde sa venujú najviac tvoreniu, rozvoju kognitívnych schopností, ručným prácam a spoločným rozhovorom. V dennom stacionári sa nachádza aj oddychová miestnosť, kde počas dňa prijímatelia sociálnej služby odpočívajú.

Už dlhodobejšie sme v dennom stacionári chceli upraviť oddychovú miestnosť na niečo, kde seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením môžu svoj čas tráviť zmysluplnejšie a zároveň bude vytvorený priestor určený na oddych a relaxáciu. Ideou bolo vytvoriť miesto, kde si budú môcť prijímatelia sociálnej služby odpočinúť, uvoľniť sa, zaspomínať si, dať voľnosť svojim emóciám, a to prostredníctvom viaczmyselnej stimulácie. Aktivity zamerané na prácu s emóciami, spomienkami, fantáziou a relaxáciou sú pre seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením dôležité.

Túto našu myšlienku sa nám podarilo naplniť po vzhliadnutí grantovej výzvy od Nadácie Henkel Slovensko. Rozhodli sme sa pre vytvorenie novej multisenzorickej miestnosti, v ktorej by sme mohli aplikovať metódu s prvkami Snoezelen. Preto sme zareagovali na výzvu, vypracovali projekt a nakoniec sa nám podarilo získať finančnú podporu, za čo sme Nadácií Henkel Slovensko vďační.

Zo získanej finančnej pomoci sme mali veľkú radosť, a tak sme sa pustili do príprav na realizáciu nového priestoru. Začali sme nakupovaním pomôcok a postupným preorganizovaním oddychovej miestnosti. Podarilo sa nám zakúpiť senzorické pomôcky ako žiarivé farebné optické vlákna, space projektor s farebným kotúčom pripomínajúcim prelievanie sa olejových farieb. Tieto pomôcky sú dôležitými prvkami v miestnosti zameranej na relaxačné cvičenia s využitím zmyslovej stimulácie.

Spoločnými silami sa nám podarilo aj s podporou našej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb dotiahnuť projekt do úspešného konca a doladiť novú multisenzorickú miestnosť o ďalšie doplnky (zatemňujúce black out závesy a príjemne hrejivé deky).

Prijímatelia sociálnej služby sa radi zúčastňujú relaxácie v multisenzorickej miestnosti. S využitím prvkov metódy Snoezelen dostávajú priestor na rozhovor – na spomienky, prežívanie príjemných zážitkov, emócií v prirodzenom prostredí a samotné uvoľnenie sa za účasti zmyslového vnímania prostredníctvom meniacich sa svetelných efektov, rôznych vôní, príjemných a upokojujúcich zvukov. Rôzne stimulujúce pomôcky ako vône, obrazy, svetlá môžu vyvolať pozitívnu alebo negatívnu spomienku alebo emóciu, ktorú vieme postupne rozobrať.

Za uskutočnenie tohto projektu sa ešte raz chceme srdečne poďakovať Nadácií Henkel Slovensko za podporu a sme veľmi radi, že ich náš nápad zaujal. Veríme, že zrekonštruovaná miestnosť sa stala priestorom na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby a rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre našich seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením. V budúcnosti chceme pokračovať rozširovaním pomôcok v multisenzorickej miestnosti a uchádzať sa tak o nové grantové výzvy.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová

Vláčikom po Nitre

Dňa 04.08.2022 sa uskutočnil spoločný výlet turistickým vláčikom po Nitre. Prijímatelia sociálnej služby denného centra, denného stacionára pre seniorov a denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. na Baničovej 12 v Nitre, si spolu užili turistický vláčik, ktorý ich previezol po Nitre.

Vláčik prišiel pre prijímateľov sociálnej služby na Baničovu 12 v Nitre, spoločne sa usadili a mohli sa vydať na cestu za poznávaním našej krásnej Nitry. Vláčik ich previezol po známych uliciach ako je Hviezdoslavova ulica, Štúrova ulica a po Wilsonovom nábreží. Videli nový futbalový štadión, ale aj opravený a vynovený Biskupský hostinec. Vláčik ich previezol cez Nitriansky park, kde mali prijímatelia sociálnej služby možnosť vidieť ZOO kútik s lesnou zverou i gazdovský dvor s hospodárskymi zvieratami. Cesta za poznávaním histórie Nitry pokračovala na Nitriansky hrad. Kvôli rekonštrukcií cesty sa však dalo ísť len na Pribinovo námestie. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť vidieť sochu Corgoňa, ktorú vytvoril Vavrinec Dunajský v roku 1820. Prijímatelia sociálnej služby sa z výletu vracali za zvukov trúbiaceho turistického vláčika. Šoférovi pri zastavení zatlieskali a poďakovali. Prijímatelia sociálnej služby boli spokojní a mali radosť z nového zážitku.