Pomáhame dlžníkom

V Zariadení sociálnych služieb Zobor sa konala dňa 22.03.2023 prednáška pre prijímateľov sociálnej služby s odborníkmi z dlhovej poradne v Nitre, ktorá je zameraná na bezplatné dlhové poradenstvo.

V bezplatných dlhových poradniach pomáhajú ľuďom dostať sa z dlhov poradcovia z radov psychológov, právnikov a ekonómov. Poradne tak v sebe spájajú integrované 3-zložkové poradenstvo, teda právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Týmto jedinečným spojením troch oblastí poradenstva pokrývajú poradcovia všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom efektívnosti a kvality poskytovaných služieb.

Tieto dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi pomáha pochopiť zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. Posúdia oprávnenosť nárokov veriteľov. Zanalyzujú možnosti v súlade s platnou legislatívou, navrhnú najvýhodnejšie riešenia a kroky potrebné na dosiahnutie cieľa.
Odborníci v poradniach pomáhajú vytvoriť plán riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastaviť splátkový kalendár, ale aj zmeniť celkový postoj a správanie sa tak, aby sa už nikdy v podobnej situácii neocitol.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.