Október – mesiac úcty k starším v ZpS Zobor

Pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším, ktorý je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom, prišli našich prijímateľov sociálnej služby navštíviť žiaci zo Základnej školy sv. Marka v Nitre.

Úvodným slovom sa prihovorili PhDr. Libuša Mušáková riaditeľka SZSS a PhDr. Ladislav Prešinský, PhD. riaditeľ Základnej školy sv. Marka. Pod vedením pedagógov si žiaci pripravili program v podobe básní, piesní, tanečnej gymnastiky, divadielka a tanca.

V prvom bloku programu predviedla Libuška Mušáková tanečnú gymnastiku. Po nej zahral Števko Bakoš na zobcovej flaute a v tanečnom tempe sa predviedla Tamarka Michalíková. Na záver bola umelecky prednesená báseň od Emky Mušákovej, Matúška Solčanského a Lauriky Vancelovej.

V druhom bloku programu predviedla svoj talent Emka Bahelková v hre na akordeón. Tanečné číslo vareškového tanca zatancovali Emka Bahelková, Johanka Ďuricová, Tamarka Michalíková a Hanka Jurčíková. Recitáciou a tancom blok ukončila druhý blok Peťka Holečková.

Posledný blok programu otvorila Hanka Jelenčiaková hrou na husle. Po nej zahrala na klavír Hanka Jurčíková. Spomienky na mladosť priblížila Katka Pekárová spevom ľudovej piesni. Recitáciou predviedla Zinka Pasulkášová tému školskej lásky. Na záver programu si žiaci pripravili dve spoločné piesne.

Po programe žiaci každého prijímateľa sociálnej služby obdarili špeciálnym darčekom, ktorý pre nich vytvorili z lásky.
Prijímatelia mali z predstavenia veľkú radosť, prežili príjemný deň v dobrej nálade a žiaci im vyčarili úsmev na tvárach.

Zo srdca Vám prajeme milí seniori, aby bol pre Vás Októbrom každý mesiac v roku, aby sme Vám všetkým vždy podali pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať a preukazovali vďaku, lásku, pozornosť a úctu.