Pozdrav od žiakov zo ZŠ, Fatranská 14, Nitra

V Zariadení sociálnych služieb Zobor nás milo prekvapili srdečné pozdravy od žiakov 3. triedy ZŠ, Fatranská 14, Nitra. Našim prijímateľom sociálnej služby poslali pohľadnice ocenené fotosúťažou Cesta svetla 2021, ktoré vydala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pohľadnice vyčarili prijímateľom sociálnej služby úsmev na tvárach a z každého milého slova mali veľkú radosť. Za tieto srdečné pozdravy a básne veľmi pekne ĎAKUJEME.

V mene všetkých prijímateľov Zariadenia sociálnej služby Zobor, prajeme žiakom ZŠ, Fatranská 14, Nitra množstvo tvorivých nápadov, veľa úspechov, síl a chuti do učenia. Pedagógom želáme veľa zdravia, trpezlivosti, pracovného elánu a životného optimizmu.