Triedim, triediš, triedime

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím často v rámci skupinových diskusií a rozhovorov, prípadne prednášok, riešime rôzne dôležité témy nášho každodenného života a diania okolo nás. Jednou z takýchto tém je v uplynulých dňoch aj dôležitosť triedenia odpadu a negatívny dopad plastov na naše životné prostredie. Odpad sme sa už v minulosti v dennom stacionári snažili separovať, avšak až v uplynulých dňoch sa nám vďaka úspešnému projektu podarilo zabezpečiť potrebné nádoby na separovanie odpadu. Vieme však, čo do akej skupiny patrí?

Nádoba so žltou farbou, zelenou, modrou…ako sa v tom nestratiť a správne odpad vytriediť? Na uvedené otázky sme si v dennom stacionári spravili zaujímavú aktivitu – hravou a zábavnou formou sme sa snažili naučiť, čo do akej nádoby patrí, resp. nepatrí, ako by malo správne separovanie odpadu vyzerať a podobne. Najprv sme si o separovaní odpadu prečítali a následne sme prečítaný text analyzovali. Potom sme sa spoločne všetci rozdelili do družstiev. Práca v menších skupinách u prijímateľov sociálnej služby vzbudzuje zdravú súťaživosť, čo sa skutočne pri tejto aktivite prejavilo – bolo vidieť, že každé družstvo chce byť čo najrýchlejšie.

Úlohou bolo roztriediť do pripravených kôpok s označením – papier, plast/kov, sklo- kartičky s napísanými názvami rôznych druhov odpadu. Po vyhodnotení tejto aktivity nasledoval kvíz o uvedených témach a činnosť sme ukončili individuálnou formou práce s pracovnými listami, taktiež zameranými na triedenie odpadu. Prijímateľom sociálnej služby sa takáto aktivita páčila – bolo vidieť, že viacerí majú s triedením odpadu skúsenosti a taktiež sa viacerí radi podelili o to, ako to so separovaním odpadu v ich domácnosti prebieha. Pevne veríme, že triedením odpadu prispejeme aj my aspoň drobným krôčkom k eliminovaniu dopadov netriedeného odpadu na životné prostredie.