Koncert v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra

Dňa 20. septembra sa uskutočnil v priestoroch denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra koncert nášho prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľ Jakub nám zahral tri skladby, ktoré si samostatne vybral. Prvou skladbou bola pesnička od skupiny Queen s názvom „You Take My Breath Away“. Jakub obľubuje túto skupinu a celkovo speváka Freddieho Mercuryho. Z tohto dôvodu aj druhá skladba, ktorú nám zahral bola skladba od skupiny Queen „Don’t Stop Me Now.“ Tretiu skladbu zahral Jakub na želanie, pričom želal si ju jeho kamarát, s ktorým spoločne navštevovali strednú praktickú školu. Bola to skladba „Careless Whisper“ od Georgea Michaela.

V publiku sme sa nachádzali my, personál denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia, bývalé Jakubove učiteľky zo strednej praktickej školy a tiež jeho kamaráti a spolužiaci, s ktorými Jakub navštevoval spomínanú školu.

Jakub nás všetkých potešil tým, že nám predviedol svoj hudobný talent. Je samouk a sám sa dokázal naučiť hrať na keyboarde. Vystúpenie očividne potešilo aj Jakuba. Vďaka tomu sa mohol prejaviť a realizovať prostredníctvom aktivity, ktorú obľubuje. Tiež ho potešilo podporné publikum, ktoré mu po každej skladbe s úžasom zatlieskalo. Potlesk poteší každého umelca a rovnako vyčaril úsmev na tvári aj Jakubovi.


Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Mgr. Branislav Artim (sociálny pracovník)