Relaxácia v multisenzorickej miestnosti

Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorí navštevujú denný stacionár, sa tešia na to ako strávia spoločný deň. Počas pobytu v zariadení trávia čas najmä v spoločenskej miestnosti, kde sa venujú najviac tvoreniu, rozvoju kognitívnych schopností, ručným prácam a spoločným rozhovorom. V dennom stacionári sa nachádza aj oddychová miestnosť, kde počas dňa prijímatelia sociálnej služby odpočívajú.

Už dlhodobejšie sme v dennom stacionári chceli upraviť oddychovú miestnosť na niečo, kde seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením môžu svoj čas tráviť zmysluplnejšie a zároveň bude vytvorený priestor určený na oddych a relaxáciu. Ideou bolo vytvoriť miesto, kde si budú môcť prijímatelia sociálnej služby odpočinúť, uvoľniť sa, zaspomínať si, dať voľnosť svojim emóciám, a to prostredníctvom viaczmyselnej stimulácie. Aktivity zamerané na prácu s emóciami, spomienkami, fantáziou a relaxáciou sú pre seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením dôležité.

Túto našu myšlienku sa nám podarilo naplniť po vzhliadnutí grantovej výzvy od Nadácie Henkel Slovensko. Rozhodli sme sa pre vytvorenie novej multisenzorickej miestnosti, v ktorej by sme mohli aplikovať metódu s prvkami Snoezelen. Preto sme zareagovali na výzvu, vypracovali projekt a nakoniec sa nám podarilo získať finančnú podporu, za čo sme Nadácií Henkel Slovensko vďační.

Zo získanej finančnej pomoci sme mali veľkú radosť, a tak sme sa pustili do príprav na realizáciu nového priestoru. Začali sme nakupovaním pomôcok a postupným preorganizovaním oddychovej miestnosti. Podarilo sa nám zakúpiť senzorické pomôcky ako žiarivé farebné optické vlákna, space projektor s farebným kotúčom pripomínajúcim prelievanie sa olejových farieb. Tieto pomôcky sú dôležitými prvkami v miestnosti zameranej na relaxačné cvičenia s využitím zmyslovej stimulácie.

Spoločnými silami sa nám podarilo aj s podporou našej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb dotiahnuť projekt do úspešného konca a doladiť novú multisenzorickú miestnosť o ďalšie doplnky (zatemňujúce black out závesy a príjemne hrejivé deky).

Prijímatelia sociálnej služby sa radi zúčastňujú relaxácie v multisenzorickej miestnosti. S využitím prvkov metódy Snoezelen dostávajú priestor na rozhovor – na spomienky, prežívanie príjemných zážitkov, emócií v prirodzenom prostredí a samotné uvoľnenie sa za účasti zmyslového vnímania prostredníctvom meniacich sa svetelných efektov, rôznych vôní, príjemných a upokojujúcich zvukov. Rôzne stimulujúce pomôcky ako vône, obrazy, svetlá môžu vyvolať pozitívnu alebo negatívnu spomienku alebo emóciu, ktorú vieme postupne rozobrať.

Za uskutočnenie tohto projektu sa ešte raz chceme srdečne poďakovať Nadácií Henkel Slovensko za podporu a sme veľmi radi, že ich náš nápad zaujal. Veríme, že zrekonštruovaná miestnosť sa stala priestorom na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby a rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre našich seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením. V budúcnosti chceme pokračovať rozširovaním pomôcok v multisenzorickej miestnosti a uchádzať sa tak o nové grantové výzvy.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová