Dychové cvičenia a joga pre všetkých

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím nám už dávnejšie zo spolčeného diania a spoločných rozhovorov v stacionári vzišla myšlienka, že by sme (hlavne počas teplejších mesiacov) trávili radi viac času na čerstvom vzduchu a taktiež by sme sa spoločne chceli venovať nejakej pohybovej aktivite. Po dlhšom hľadaní vhodnej alternatívy sa nám naskytla možnosť skúsiť napísať projekt, ktorým by sme uvedené potreby vedeli naplniť. Výzvu vyhlásilo mesto Nitra a my sme boli radi, že môžeme zareagovať.

Spoločnými silami sme sa rozhodli napísať projekt „Dychové cvičenia a joga pre všetkých“ ktorého cieľom bolo vybudovanie vhodného priestoru na čerstvom vzduchu, kde budú môcť mladí ľudia so zdravotným postihnutím a seniori (aj v rámci medzigeneračnej spolupráce) tráviť čas – či už pasívnym alebo aktívnym oddychom. Areál Správy zariadení sociálnych služieb disponuje nádhernou terasou s množstvom zelene – chýbalo nám už len vhodné vybavenie a dobrý nápad, ako to všetko zosúladiť tak, aby to fungovalo 🙂 Nakoľko v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sa často rozprávame o tom, ako by sme sa chceli viac pohybovať, robiť niečo pre svoje telesné i duševné zdravie, tak voľba padla na jogu – spolu s dychovými cvičeniami na čerstvom vzduchu. Náš projekt bol úspešný a tak začalo obdobie plánovania, prieskumu trhu, nakupovania, organizovania. Zavŕšením našej spoločnej práce bolo podujatie, ktoré sme zorganizovali dňa 24.08.2022 s názvom „Dychové cvičenia a joga pre všetkých“.

Na tomto podujatí sme oficiálne predstavili náš novovybudovaný priestor, kde budú môcť prijímatelia sociálnej služby tráviť čas na čerstvom vzduchu, starajúc sa o svoje telesné i duševné zdravie formou odpočinku, relaxačných cvičení, dychových cvičení a jogy. K uvedenému účelu budú slúžiť závesné kreslá, tulivaky, slnečníky, rôzne senzorické pomôcky, relaxačné CD a podobne. Uvedené podujatie sme poňali ako deň, kedy oficiálne predstavíme nové vybavenie denného stacionára a taktiež ako deň, kedy sa zameriame na svoje zdravie – a to formou pohybu, zdravého občerstvenia a vzdelávacích aktivít zameraných na zdravý životný štýl.

V spolupráci s dobrovoľníkmi sa nám podarilo zorganizovať a prežiť krásnu hodinu jogy, pod vedením skúsenej lektorky, ktorá nás naučila základné cviky a pozície, ktoré budeme môcť v budúcnosti s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári praktizovať. Ďalší dobrovoľníci nám pomohli so vzdelávacími aktivitami – hravou a zábavnou formou sme si spoločne povedali o zásadách zdravej výživy, o dôležitosti pestrej stravy a o benefitoch konzumácie jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. Na podujatí sme taktiež podávali zdravé ovocné a zeleninové smoothies. Na naše podujatie prijali pozvanie aj zástupcovia mesta Nitra – pani PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD a pani PhDr. Naďa Šimová, čo nás veľmi potešilo, nakoľko sme mohli aj osobne vyjadriť vďaku za to, že zástupcov mesta oslovil práve náš projekt a vďaka finančnej podpore sme mohli zorganizovať a stráviť pekný deň, ktorého spomienky v nás rezonujú dodnes.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka