Tvorba koláže „Čo mám rád“

Pod pojmom koláž sa skrýva množstvo techník. V období avantgardy, vďaka invencii umelcov a túžby experimentovať, sa rozvinulo niekoľko celkom nových techník, ktoré neskôr ovplyvnili tvorbu nadchádzajúcich umelcov.

Mimoriadne plodnými umelcami, ktorí prispeli do veľkého množstva techník koláže svojimi experimentami, sú najmä Kurt Schwitters a Max Ernst. Základným predpokladom pri väčšine prác s kolážou je papier, ktorý je rôznymi spôsobmi deformovaný, trhaný, strihaný, či inak formovaný, papier využívaný vo forme novín, plagátov, kartičiek a všetkého, s čím sa v bežnom užívaní máme možnosť stretnúť. Koláž okrem samotného papiera a všetkých jeho ďalších obmien zahŕňa aj začlenenie objektov. Vtedy hovoríme o asambláži. Pri tvorbe asambláže sa väčšinou využívajú trojrozmerné predmety a na základe rozmanitých technologických postupov sa pripevňujú k ploche obrazu. Výsledkom je vlastne koláž-reliéf, ktorý vystupuje do priestoru. Koláž však nie je len čiste výtvarnou formou, dostala sa do všetkých umeleckých aj myšlienkových oblastí, ako je literatúra, film, divadlo, reklama, knižná grafika a iné.

Takúto koláž sme dňa 07.09.2022 vytvárali v priestoroch tvorivej dielne, Zariadenia sociálnych služieb Zobor, pod vedením Mgr. Ingrid Košíkovej. PSS mali k dispozícii rôzne časopisy, letáky, z ktorých si mali možnosť vybrať (vytrhnúť, vystrihnúť) obrázky, ktoré následne lepili na papier. Vznikali tak rôznorodé zaujímavé koláže, ktoré vyvolávali u PSS pocity (šťastia, radosti, spokojnosti, lásky, vďačnosti, bezpečia, očakávania a pod.). Zamýšľali sa nad jednotlivými obrázkami, niektoré v nich vyvolali spomienky z minulosti. PSS spoločne diskutovali, vymieňali si skúsenosti, podelili sa o svoje zážitky.