Záleží nám na našom prostredí

Dňa 01.06.2022 sa uskutočnil zber odpadkov v areáli Zariadenia pre seniorov Zobor, pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Ingrid Košíkovej. Akcia bola naplánovala za priaznivého slnečného počasia pre prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby spolu so sociálnou pracovníčkou zbierali odpadky v okolí budovy a v celom areáli, ktoré k nám nafúkal vietor. Okrem zberu odpadkov vytrhávali zelinu a okopávali skalky.

Akcii sa zúčastnil dostatočný počet prijímateľov sociálnej služby, ktorí si prácu rozdelili. Vyzbierali niekoľko vriec odpadu. Skrášlili tak svoje okolie. Po práci si posedeli pri kávičke. Z dobre vykonanej práce mali všetci výborný pocit, za čo im patrí veľká vďaka. Táto zorganizovaná akcia bola osožná pre všetkých.