Vítanie jari

Jar – obdobie, na ktoré sme všetci túžobne čakali. Snažíme sa, samozrejme, na každom ročnom období vidieť niečo pekné, niečo, čo nás obohatí, avšak jar a leto máme akosi všetci najradšej 😊 Príroda sa prebúdza, všetko začína hýriť farbami, vôňami a tento rok pre nás jar symbolizuje aj akýsi nádych ,,slobody“ – uvoľnenie epidemiologických opatrení, možnosť začať opäť žiť trošku ,,spoločenskejšie“. Príchod jari sme sa rozhodli osláviť aj v denných stacionároch – v spolupráci s centrom pre seniorov sme si spoločne zorganizovali podujatie s príznačným názvom – „Vítanie jar“.

Hlavnou myšlienkou podujatia bola spoločná oslava príchodu jari – spevom, tancom, dobrou náladou. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch knižnice na Baničovej ulici v Nitre. Na podujatí prijímateľom sociálnej služby zaspievala a zahrala skupina Nevädza a prijímatelia sociálnej služby si na oplátku pripravili pre členov skupiny program. Prijímatelia sociálnej služby z denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na program svedomito pripravovali – poctivo si nacvičovali jednotlivé čísla programu, ktorým sa chceli odprezentovať. Program sme zahájili tanečným vystúpením na známu pesničku Shallow – precítený tanec a nacvičené pohyby dojali všetkých prítomných. Po tanci nasledovalo recitovanie autorských básničiek našej prijímateľky sociálnej služby, ktorú všetci poznáme ako skúsenú básničkárku. Následne sa predviedli prijímatelia sociálnej služby so spevom a s recitovaním krásnych jarných básničiek.

Na záver sme mali pripravené spoločné hudobno-pohybové vystúpenie. Keďže sme vystúpenia v dennom stacionári brali všetci veľmi zodpovedne, pred programom nás neminula tréma, ktorú však vystriedal výborný pocit z dobre odvedenej práce – prijímatelia sociálnej služby boli na seba hrdí a skupine Nevädza vďační za to, že si mohli aj v bežný deň zaspievať a zatancovať. Bol to práve spev, tanec a spoločenské podujatia, ktoré nám počas pandémie veľmi chýbali. Pevne veríme, že s príchodom teplejších dní bude aj podobných spoločenských podujatí pribúdať.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka