Oslava jubilea

Dňa 04.05.2022 sa uskutočnila narodeninová oslava člena nášho denného centra p. Baka. Rozhodol sa s nami osláviť krásne životné jubileum. Touto cestou by sme mu chceli zablahoželať.

Milí náš oslávenec pán Bako,
K Vášmu nádhernému sviatku, z úprimnej hĺbky srdca, Vám prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom Vaše srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s Vašimi najbližšími. Nech radosť zo života Vaša duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie Vaše telo nikdy neopustí.

Členovia Denného centra