Ďakujeme spoločnosti Granvia operation, a. s.

Zamestnanci spoločnosti Granvia operation, a. s. sa rozhodli zorganizovať zbierku trvanlivých potravín, ktorú formou vecného daru odovzdali do Sociálnej výdajne potravín mesta Nitry. Potraviny boli starostlivo prevzaté a sú pripravené na výdaj sociálne slabším a odkázaným obyvateľom mesta Nitry.