Jeseň v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra

Jeseň nám zaklopala na dvere a my sme ju s radosťou privítali. Začiatkom mesiaca november nám interiér skrášlili halloweenske tekvice, ale aj strašidelné pavúky a ich pavučiny. Celkovo sme denný stacionár obliekli do jesenných farieb a výrobkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto krásneho ročného obdobia. Šarkany, lístie, stromy plné farieb, ježkovia a ďalšie zvieratká, to všetko je možné u nás stretnúť.

   

Tiež máme estetickú novinku, ktorú vidno hneď pri vstupe do denného stacionára. Vstupnú chodbu nám zdobia práce prijímateľov sociálnej služby. Môžete tu vidieť výkresy, ktoré znázorňujú ich skrytý pestrofarebný svet. Chodba obsahuje aj fotografie našich prijímateľov. Takto je možné v skratke vidieť, aké aktivity a činnosti v dennom stacionári robíme.

 

Jeseň prináša nielen krásne farby ale aj povinnosti, ktoré si v dennom stacionári poctivo plníme. Keďže sme pracovití, s radosťou sme vzali do rúk metly, hrable a dali sa do práce. Ruku k dielu priložili aj prijímatelia, ktorí radi pomáhajú pri pomocných prácach. Lúče slnka už neboli tak hrejivé ako cez leto, no všetkým nám vyčarili úsmev na tvári.

Autor: Mgr. Branislav Artim (Sociálny pracovník)