Spomienka na legendu

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s prijímateľmi sociálnej služby sledujeme domácu i zahraničnú scénu a aktuálne dianie. O mnohých udalostiach spoločne diskutujeme, prijímatelia sociálnej služby prezentujú svoje názory ku konkrétnym témam a pod. Všetkých nás zasiahla správa o smrti nášho obľúbeného umelca Mekyho Žbirku, ktorého piesne pravidelne a často znejú priestormi denného stacionára.

 

Miroslav Žbirka patril k jedným z najobľúbenejších interpretov prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári. Jeho odchod nás všetkých zarmútil a spomienku na neho sme si chceli spoločne uctiť formou menšej prednášky o jeho tvorbe a o jeho živote. Taktiež sme si pozreli niekoľko jeho hudobných videoklipov a celý deň nám hrali piesne tohto charizmatického talentovaného a nezabudnuteľného človeka. K najobľúbenejším piesňam u nás v dennom stacionári patria Biely kvet, 22 dní, Atlantída, Co bolí to prebolí, Slovenská, Nespáľme to krásne v nás a mnoho ďalších. V budúcnosti by sme si s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári chceli pozrieť aj životopisný film „Meky“, ktorý predstavuje filmový portrét tohto populárneho speváka a hovorí o jeho oddanosti k hudbe a viere vo vlastnú cestu, ktorá bola často iná, než mu všetci odporúčali. A ako sa hovorí – „Kto žije v srdci, nezomiera“ – a my sme presvedčení, že hity Mekyho Žbirku budú nesmrteľné.

Mgr. Zuzana Tóthová – sociálna pracovníčka