Husľoví virtuózi na slnečnej terase

Hudba nás sprevádza po celý život — môžeme povedať, že je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. Je to umenie, ktoré má schopnosť liečiť. Nám svoje liečivé tóny v septembri ponúkli huslisti Duo Slavonic.
Dňa 13.9.2021 sa v Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 uskutočnilo príjemné kultúrne posedenie. Svojou prítomnosťou nás poctili huslisti z občianskeho združenia Slavonic, ktoré sa snaží prinášať ľudom kultúru a umenie.

Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári boli predpoludním pozvaní na slnečnú terasu, kde vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvia Lužáková umelcov uvítala príhovorom. Krátko na to sa už terasou niesli krásne tóny vážnych, ale aj tradičných piesní. Husľoví virtuózi Andrej Baran a František Ferienčík prijímateľom sociálnych služieb a zamestnancom organizácie predstavili slovenskú, maďarskú či rumunskú ľudovú tvorbu.
Pre všetkých zúčastnených išlo o krásne prežité predpoludnie, prijímatelia sociálnej služby koncert ocenili aj nadšeným potleskom.
Už nemecký filozof, skladateľ a básnik Friedrich Nietzsche povedal, že „Bez hudby by bol život chybou“ — a s jeho tvrdením nemožno nesúhlasiť.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka