Vláčikom po meste Nitra

V našom Zariadení pre seniorov Zobor, sme pre prijímateľov sociálnej služby uskutočnili výlet „Vláčikom po meste Nitra“. Niektorí PSS, ktorí pochádzajú z iných miest Slovenska, mali možnosť vidieť krásy historického mesta Nitry. S mobilnými aj čiastočne mobilnými PSS sme sa o 8:00 stretli pred zariadením, kde nás čakal výletný vláčik. Po usadení PSS sme vyrazili na poznávaciu cestu.

Naša trasa viedla popri amfiteátri, nitrianskych kasárňach, previezli sme sa cez most, ktorý vedie ponad rieku Nitru. Počas cesty sme videli hokejový štadión a prerobený futbalový štadión. Navštívili sme Nitriansky park – SIHOŤ, kde nás vláčik previezol aj okolo Starého Biskupského Hostinca. Cesta pokračovala cez Župné námestie a okolo starého Župného domu, kde si niektorí PSS zaspomínali ako tam pracovali. Vláčik neobišiel ani Nitriansky hrad a slávnu sochu nitrianskeho CORGOŇA. Zastavili sme na Svätoplukovom námestí, kde si PSS pochutnali na káve a zmrzline. Touto milou činnosťou sa pomalinky končil náš výlet. Spiatočná cesta viedla popri rieke Nitra a Brezovom hájiku. Po príchode do Zariadenia pre seniorov Zobor, PSS poďakovali za spríjemňovanie výletu akustickým sprievodným výkladom o histórií Nitry a pustenie hudby na spiatočnej ceste domov. PSS zatlieskali milému šoférovi vláčika za šťastný príchod domov.