Bližšie k sebe vďaka tvorivosti

Mesto Nitra v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre pripravilo projekt s názvom Bližšie k sebe vďaka tvorivosti, ktorého cieľom je aktivizácia seniorov a senioriek,  podpora celostného rozvoja osobnosti jedinca a tiež podpora medzigeneračných vzťahov, nakoľko pripravených workshopov sa môžu zúčastniť seniori a tiež zástupcovia generácie detí alebo vnúčat, pričom príbuzenský vzťah nie je podmienkou. Účastníci budú mať možnosť nácviku praktických zručností z oblasti umenia a ľudových remesiel.

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť telefonicky 037/ 6 502 388 alebo e-mailom na: hrozenska@msunitra.sk najneskôr do 5 dní pred konaním workshopu. O poradí rozhoduje dátum a čas prihlásenia sa do konkrétneho workshopu. Účastníci neplatia žiadny poplatok.

Počas realizácie workshopov sa riadime aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Účastníci a účastníčky workshopov sa pri vstupe do KOS v Nitre preukážu potvrdením o očkovaní (covid pasom), platným antigénovým testom (nie starším ako 48h)  alebo PCR či LAMP testom (nie starším ako 72h) alebo potvrdením o prekonaní koronavírusu v ostatných 180 dňoch.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.