Našiel sa fotoaparát

V areáli Správy zariadení sociálnych služieb na prevádzke Baničova 12, Nitra sa v pondelok 6.9.2021 našiel v záhrade za budovou fotoaparát.
V prípade, že ste majiteľom fotoaparátu na fotografii, kontaktujte nás na telefónnom čísle 037/69 255 11