Pozvánka na Týždeň dobrovoľníctva 2021

V Nitrianskom kraji sa v dňoch 16. – 22. septembra 2021 koná Týždeň dobrovoľníctva 2021, v rámci ktorého sa dobrovoľníci môžu zapojiť do činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Správa zariadení sociálnych služieb sa v dňoch 20. – 21. septembra 2021 registrovala s aktivitou pod názvom „Skrášlime si záhrady pre našich seniorov“ v rámci ktorej sa môžete zaregistrovať a pomôcť upraviť vonkajšie priestory Zariadenia pre seniorov na Janského 7, Nitra a tiež záhradu na Baničovej 12, Nitra.

Registrovať sa môžete na nasledujúcich odkazoch:
20.9.2021
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/SZSS/20.9.2021
21.9.2021
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/SZSS/21.9.2021

Naša organizácia má dve krásne záhrady, ktorých údržba je pomerne časovo náročná a pomoc dobrovoľníkov ohľadom ich úpravy je pre nás vždy vítaná. Záhrada si vyžaduje údržbu v každom ročnom období, preto pomoc dobrovoľníkov ohľadom vyhrabania lístia, ostrihania kríkov, vyzbierania konárov a odpadkov, prípadne pokosenia trávnikov a úpravu kvetinových záhonov veľmi uvítame. Aktivity v rámci týždňa dobrovoľníctva by sa vykonávali v dvoch dňoch, jeden deň na prevádzke Denného stacionára pre seniorov, ŤZP, autistov a denného centra pre seniorov na Baničovej 12 a 14, Nitra a druhý deň na prevádzke Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7, Nitra.

Budeme sa tešiť na dobrovoľníkov, či už jednotlivcov alebo skupiny, ktorí prejavia záujem o pomoc v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021.